Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Διασφάλιση της ποιότητας

Γιατί είναι σημαντική η διασφάλιση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση; 

Η διασφάλιση της ποιότητας περιλαμβάνει τη συστηματική επανεξέταση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας, της ισότητας και της αποτελεσματικότητάς της. Περιλαμβάνει την αυτοαξιολόγηση των σχολείων, την εξωτερική αξιολόγηση (συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης), την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολείων, καθώς και τις αξιολογήσεις των σπουδαστών.

Η ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης σε έναν ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης. Είναι επίσης σημαντικό να υποστηριχθεί η εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου του 2018 σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση και για την προώθηση των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας.

Επιπλέον, η διασφάλιση της ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την κινητικότητα των σπουδαστών σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης. Η διασφάλιση της ποιότητας διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στην υποστήριξη της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό.

Τι κάνει η ΕΕ για να υποστηρίξει τη διασφάλιση της ποιότητας;

Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη της ΕΕ στην περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας μέσω των δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας του πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» σχετικά με τα σχολεία. Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες των εθνικών κυβερνήσεων και των οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ. 

Η ομάδα συνεδριάζει τακτικά για να εξετάσει συγκεκριμένες πτυχές των πολιτικών που συνδέονται με τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, να συζητήσει τις κοινές προκλήσεις και να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές. Η ομάδα εργασίας έχει δώσει οδηγίες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανάπτυξη των σχολείων. Εκπόνησε επίσης έκθεση για τη στήριξη της αυτοαξιολόγησης των σχολείων ως βασικού μηχανισμού για την ανάπτυξη των σχολείων.

Η Επιτροπή έχει εκπονήσει έκθεση εμπειρογνωμόνων με τίτλο Better learning for Europe's young people: Developing coherent quality assurance strategies for school education (Καλύτερη μάθηση για τους νέους της Ευρώπης: ανάπτυξη συνεκτικών στρατηγικών διασφάλισης της ποιότητας για τη σχολική εκπαίδευση).

Επιπλέον, στην ανακοίνωσή της για την ανάπτυξη των σχολείων και την άριστη διδασκαλία για μια καλή αρχή στη ζωή, η Επιτροπή περιέγραψε τους τομείς δράσης για τη βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.

Το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής παρέχει έρευνα και αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τις συστάσεις οι οποίες περιέχονται στην ανακοίνωση, καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.