Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pregled obrazovanja i osposobljavanja

U Pregledu obrazovanja i osposobljavanja predstavlja se godišnja analiza razvoja sustava obrazovanja i osposobljavanja u EU-u koju provodi Europska komisija.

U Pregledu se prati napredak u ostvarenju ciljeva koje su zemlje EU-a utvrdile u sklopu strateškog okvira europskog prostora obrazovanja. Usto se objedinjuju najnoviji dostupni podaci i ažurirane informacije o nacionalnim mjerama politike.

Pregled se sastoji od:

  • komparativnog izvješća koje pruža uvid u kontekst i moguće poluge politike
  • izvješća za pojedine zemlje s informacijama o nedavnom i aktualnom razvoju politika na svim razinama obrazovanja u zemljama EU-a
  • paketa instrumenata s pregledom ključnih pokazatelja upotrijebljenih u Pregledu s poveznicama na glavne studije i izvješća

Najnovije izdanje: učiteljska profesija

U izdanju za 2023. posebna pozornost posvećuje se učiteljskoj profesiji, a osobito manjku učitelja i nastavnika u zemljama EU-a, kao i brojnim nastojanjima da se poveća privlačnost te profesije.

Potrebno vam je više informacija?

Pitanja možete poslati e-poštom na eac-monitor@ec.europa.eu