Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 12. meede

Digitaalsete võimaluste praktikaprogramm (Digital Opportunity Traineeships)

90% kõigi sektorite töökohtadest eeldavad teataval tasemel digioskusi, kuid 42%-l Euroopa kodanikest puuduvad elementaarsed digioskused (Euroopa Komisjon, 2021).

Euroopas on ettevõtetel keeruline leida kvalifitseeritud töötajaid, kes suudaksid toetada digipöörde elluviimist. 2017. aastal koges üle poole (53%) kõigist ettevõtetest, kes värbasid või püüdsid värvata info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialiste, raskusi nende töökohtade täitmisel. 

Eesmärgid 

Nende probleemide lahendamiseks käivitas Euroopa Komisjon 2018. aastal digitaalsete võimaluste praktikaprogrammi, et anda kõigi valdkondade üliõpilastele ja äsja ülikooli lõpetanutele võimalus saada praktilisi kogemusi tööturul nõutavates digivaldkondades. 

Programmi raames antakse praktikantidele võimalus parandada oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaseid oskusi näiteks küberturvalisuse, suurandmete, kvanttehnoloogia ja masinõppe valdkonnas ning edendada ettevõtjate jaoks vajalikke digioskusi sellistes valdkondades nagu veebidisain, digiturundus ja tarkvaraarendus. 

Alates programmi käivitamisest 2018. aastal kuni 2020. aasta lõpuni läbis ligikaudu 20 000 eri valdkondade üliõpilast ja hiljuti ülikooli lõpetanut välismaal programmi „Erasmus+“ raames praktika, et omandada tulevikku suunatud digioskused.

Kui algul hõlmas digitaalsete võimaluste praktikaprogramm ainult üliõpilasi ja hiljuti ülikooli lõpetanuid, siis 2021. aastal laiendati seda kõrgkoolide töötajatele ning kutseõppuritele ja hiljuti kutseõppe lõpetanutele. 2022. aastal laiendati kava lisaks kutseharidustöötajatele ning üldharidus- ja täiskasvanuharidustöötajatele.

Põhitegevused

Oodatavad tulemused

  • Kutseõppurite ja üliõpilaste ning hiljuti kutse- või kõrgkooli lõpetanute digioskuste parandamine nende õppevaldkondades ning üld-, kutse- ja kõrghariduse ning täiskasvanuhariduse töötajate täiustatud pedagoogilised digioskused.

Ajakava

  • Meede käivitati 2021. aastal ja seda rakendatakse kuni 2027. aastani Erasmus+ iga-aastase konkursikutse raames. 

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu.

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetmega ning kogu digiõppe tegevuskavaga seotud viimaseid uudiseid ja arengusuundi saab jälgida Twitteri kontol EUDigitalEducation.

 

Seotud teemad