Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ülikoolide ja ettevõtjate koostöö

Milleks on vaja tihedamat koostööd ülikoolide ja ettevõtjate vahel?

Ettevõtjate ja teadusasutuste tihedamad sidemed aitavad:

  • teadmisi vahetada ja jagada;
  • luua pikaajalisi partnerlusi ja koostöövõimalusi;
  • stimuleerida innovatsiooni, ettevõtlust ja loovust.

Tihedam koostöö ülikoolide ja ettevõtjate vahel võib samuti aidata üliõpilastel omandada nii tööturul nõutavaid kui ka isikliku arengu seisukohast sobivaid oskusi ja mõttelaadi. 

Euroopas on palju häid näiteid teadusringkondade ja tööstussektori tulemuslikust koostööst. Vaatamata sellele on koostöö vormid ja ulatus aga liikmesriikide, kõrgharidusasutuste ja valdkondade lõikes väga erinevad. Lisateavet leiate komisjoni uuringust, mis käsitleb ülikoolide ja ettevõtjate koostööd Euroopas.

ELi foorum ülikoolide ja ettevõtjate dialoogiks

ELi foorum ülikoolide ja ettevõtjate dialoogiks on alates 2008. aastast toimunud Brüsselis iga kahe aasta järel ning see on platvorm võrgustike loomiseks ning ideede ja heade tavade vahetamiseks, tuues kokku:

  • kõrgharidusasutused;
  • ettevõtjad;
  • ettevõtjate ühendused;
  • riigiasutused;
  • poliitikakujundajad.

Foorumil osalejad uurivad ülikoolide ja ettevõtjate koostöö hetkeolukorda ning poliitilisi algatusi ja programme, mida on vaja selle toetamiseks. 

Koostöös ELi liikmesriikidega korraldatakse korrapäraselt ka temaatilisi foorumeid ning arutatakse riiklikul ja piirkondlikul tasandil mitmesuguseid sõlmteemasid.