Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Visokošolsko izobraževanje za migrante in begunce

Pregled

Komisija financira projekte in širi uspešne prakse na področju izobraževanja za migrante in begunce. Za številne pobude je ključno vprašanje znanja jezikov in priznavanja kvalifikacij, zlasti tistih iz držav zunaj EU.

Podpora za institucije

Program Erasmus+ finančno podpira projekte visokošolskih institucij v državah programa in partnerskih državah po vsem svetu, tudi v državah, ki so glavni vir migracij v Evropo. Za visokošolske institucije sta zlasti pomembni dve vrsti projektov: 

Podpora za študente

Evropska komisija 100 000 beguncem in novoprispelim migrantom omogoča dostop do spletne jezikovne podpore. Učenje lokalnega jezika namreč izboljšuje vključevanje posameznikov v družbo države gostiteljice. 

Zanimivi projekti

Erasmus+ ima na področju visokošolskega izobraževanja in beguncev številne zanimive projekte. Na voljo so prek platforme projektnih rezultatov Erasmus+. Platforma vsebuje informacije o številnih projektih, ki podpirajo vključevanje migrantov in beguncev v EU.

Komisija podpira naslednje projekte za izboljšanje priznavanja kvalifikacij beguncev: 

  • Vodnik ENIC-NARIC za ocenjevalce kvalifikacij pomaga pri priznavanju kvalifikacij beguncev.
  • Evropski priročnik za priznavanje visokošolskih kvalifikacij je priročnik za ocenjevalce kvalifikacij, pripravljen v okviru evropskega projekta za priznavanje kvalifikacij. Priročnik vsebuje skupne standarde in jasne smernice za vse vidike priznavanja tujih kvalifikacij. Za ocenjevalce kvalifikacij iz visokošolskih ustanov je priročnik praktično orodje za uporabo načela iz Lizbonske konvencije o priznavanju, vključno s priznavanjem beguncev.
  • Informacije o postopkih akademskega priznavanja za begunce študente in diplomante, ki želijo delati ali študirati.
  • Orodje za ocenjevalce kot pomoč pri uvajanju pravičnih in racionaliziranih postopkov priznavanja kvalifikacij beguncev. Orodje predstavlja profile izobraževalnih sistemov v zadevnih tretjih državah, module e-učenja in sklop podrobnih smernic za uvedbo učinkovitih postopkov. 
  • V nadaljevalnem projektu REACT – Begunci in priznavanje –, ki se tudi financira v okviru programa Erasmus+, sodelujejo uradi za priznavanje ENIC-NARIC v Evropi in Kanadi, izbrane visokošolske ustanove v Evropi, Evropsko združenje univerz, Združenje evropskih študentov in Odprto visokošolsko izobraževanje za begunce KIRON. 

Podpora za raziskovalce

Ukrepi Marie Skłodowske-Curie (MSCA) v okviru programa Obzorje 2020 zagotavljajo kakovostne možnosti usposabljanja in poklicnega razvoja v Evropi za raziskovalce vseh narodnosti na doktorskem ali podoktorskem študiju. 

Razseljeni raziskovalci, ki imajo denimo status begunca, in so prekinili študij, lahko koristijo številne prednosti programa, denimo:

  • skupina za ponovni začetek podpira podoktorske raziskovalce, ki želijo svojo poklicno pot nadaljevati v Evropi. V skupini lahko sodelujejo samo raziskovalci, ki najmanj eno leto iz kakršnega koli razloga niso bili dejavni na področju raziskav. Več informacij v vodniku za prijavitelje.
  • Merila za upravičenost MSCA so namenjena odpravljanju pomanjkljivega financiranja raziskovalcev, ki so opustili svojo raziskovalno dejavnost, ko so zaprosili za status begunca. Čas, ki ga preživijo v državi med čakanjem na priznanje statusa begunca, se ne bo štel za dobo stalnega prebivanja ali dejavnosti v državi organizacije gostiteljice. Tako lahko zaprosijo za posamezne štipendije MSCA v državi gostiteljici.
  • Organizacije, ki zagotavljajo doktorsko in podoktorsko usposabljanje, spodbujamo k zagotavljanju dejavnosti, ki izboljšujejo možnosti za vključevanje razseljenih raziskovalcev.

Program MSCA bo od 1. septembra 2019 financiral ukrep usklajevanja in podpore za ogrožene raziskovalce. Projekt InSPIREurope zagotavlja usklajeno, medsektorsko vseevropsko zavezništvo za ogrožene raziskovalce ter olajšuje čezmejno sodelovanje med ključnimi deležniki v Evropi. Namen je okrepiti možnosti za ogrožene raziskovalce na akademskem področju in širše. 

MSCA tudi financira več raziskovalnih projektov za boljše razumevanje prisilnih migracij.