Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Învățământ superior pentru migranți și refugiați

Prezentare generală

Comisia finanțează proiecte și diseminează practici de succes în domeniul educației pentru migranți și refugiați. În cadrul numeroaselor inițiative coordonate, competențele lingvistice și recunoașterea calificărilor, în special a celor dobândite în afara UE, sunt aspecte esențiale.

Sprijin pentru instituții

Programul Erasmus+ finanțează sprijinul pe bază de proiecte pentru instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere din lumea întreagă, inclusiv din țările care sunt principalele surse are migrației către Europa. Două tipuri de proiecte sunt deosebit de relevante pentru instituțiile de învățământ superior: 

Sprijin pentru studenți

Comisia Europeană a oferit unui număr de 100 000 de refugiați și migranți nou-veniți acces la sprijin lingvistic online. Această inițiativă își propune să îi ajute pe beneficiari să se integreze în societatea gazdă, oferindu-le șansa de a învăța limba locală. 

Proiecte care inspiră

În cadrul Erasmus+ se derulează multe proiecte în domeniul învățământului superior și al educației pentru refugiați. Acestea pot fi accesate prin intermediul platformei de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+. Platforma conține informații cu privire la o gamă largă de proiecte care au sprijinit integrarea migranților și a refugiaților în UE.

În plus, există proiecte susținute de Comisie care vizează îmbunătățirea recunoașterii calificărilor deținute de refugiați, precum: 

  • Ghidul ENIC-NARIC pentru evaluatorii de atestări, care ajută la recunoașterea calificărilor prezentate de refugiați
  • Manualul european privind recunoașterea calificărilor, destinat instituțiilor de învățământ superior, care se adresează totodată și evaluatorilor de atestări. A fost elaborat ca parte a proiectului „Spațiul european de recunoaștere a calificărilor” (EAR). Manualul conține standarde comune și orientări clare privind toate aspectele legate de recunoașterea calificărilor obținute în străinătate. Scopul său este să le furnizeze evaluatorilor de atestări din cadrul instituțiilor de învățământ superior un instrument practic care să le explice cum pot aplica principiile Convenției de la Lisabona privind recunoașterea, inclusiv în ceea ce îi privește pe refugiați.
  • Informații privind procedurile de recunoaștere a calificărilor academice pentru studenții și absolvenții refugiați care vor să studieze sau să lucreze
  • Un set de instrumente, care îi ajută pe evaluatori să introducă proceduri echitabile și raționalizate pentru recunoașterea calificărilor deținute de refugiați. Setul oferă profiluri ale sistemelor educaționale din țările terțe relevante, module de învățare online și orientări detaliate pentru introducerea de proceduri eficiente. 
  • Un proiect de monitorizare, REACT – Refugiații și recunoașterea calificărilor – finanțat tot în baza programului Erasmus+, la care participă servicii de recunoaștere ENIC-NARIC din Europa și Canada, mai multe instituții de învățământ superior din Europa, Asociația universităților europene, Uniunea studenților europeni și ONG-ul KIRON care militează pentru accesul refugiaților la învățământul superior 

Sprijin pentru cercetători

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA) din cadrul programului Orizont 2020 al UE oferă oportunități de formare și dezvoltare profesională de înaltă calitate în Europa pentru cercetătorii de toate naționalitățile care doresc să obțină diploma de doctorat sau o altă diplomă postdoctorală. 

Cercetătorii strămutați, de exemplu cei cu statut de refugiat, care au fost nevoiți să își întrerupă studiile pot beneficia de o multitudine de posibilități, printre care:

  • Sprijin din partea grupului pentru relansarea carierelor (CAR), care ajută cercetătorii postdoctorali să își reia activitatea în Europa. Grupul se adresează doar persoanelor care au abandonat cercetarea timp de cel puțin un an, indiferent din ce motiv. Ghidul pentru solicitanți oferă informații suplimentare.
  • Criteriile de eligibilitate MSCA, care urmăresc să limiteze dezavantajele legate de finanțare pentru cercetătorii care și-au suspendat activitatea pe durata procedurilor de solicitare a statutului de refugiat. Timpul petrecut într-o țară în așteptarea primirii statutului de refugiat nu va fi luat în considerare ca „perioadă de ședere sau de activitate” în țara organizației gazdă. Acest lucru le permite cercetătorilor refugiați să solicite o bursă individuală Marie Skłodowska-Curie în țara gazdă.
  • Organizațiile care oferă cursuri predoctorale și postdoctorale sunt încurajate să propună activități care să îmbunătățească perspectivele de integrare ale cercetătorilor strămutați.

Începând cu 1 septembrie 2019, programul MSCA finanțează o acțiune de coordonare și sprijin în beneficiul cercetătorilor aflați în situație de risc. Proiectul “InSPIREurope” instituie o alianță coordonată și transsectorială la nivel european pentru cercetătorii aflați în situații de risc. Aceasta facilitează cooperarea transnațională între principalele părți interesate din Europa cu scopul de a spori oportunitățile pentru cercetătorii aflați în situații de risc din mediul academic și din afara acestuia. 

MSCA finanțează și o serie de proiecte de cercetare care contribuie la o mai bună înțelegere a migrației forțate.