Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukazzjoni Għolja għall-migranti u r-refuġjati

Ħarsa Ġenerali

Il-Kummissjoni tiffinanzja proġetti u xxerred prattiki ta’ suċċess fil-qasam tal-edukazzjoni għall-migranti u r-refuġjati. Fost il-bosta inizjattivi kkoordinati, il-ħiliet lingwistiċi u r-rikonoxximent tal-kwalifiki, b’mod partikolari dawk ta’ barra l-UE, huma kwistjonijiet ewlenin.

Appoġġ għall-istituzzjonijiet

Il-programm Erasmus+ jiffinanzja appoġġ ibbażat fuq proġett għal istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja (HEIs) tal-pajjiż tal-programm u l-pajjiżi sħab madwar id-dinja, inkluż f’pajjiżi li huma sorsi prinċipali ta’ migrazzjoni lejn l-Ewropa. Żewġ tipi ta’ proġetti huma partikolarment rilevanti għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja: 

Appoġġ għall-istudenti

Il-Kummissjoni Ewropea offriet l-aċċess għall-Appoġġ Lingwistiku Online lil 100,000 refuġjat u migranti li għadhom kif waslu. L-inizjattiva għandha l-għan li tgħin lill-individwi jintegraw fis-soċjetà ospitanti tagħhom billi tipprovdi l-opportunità li jitgħallmu l-lingwa lokali. 

Proġetti ta’ ispirazzjoni

Erasmus+ għandu ħafna proġetti ta’ ispirazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni għolja u r-refuġjati. Dawn jistgħu jiġu aċċessati permezz tal-pjattaforma tar-riżultati tal-proġett Erasmus+. Il-pjattaforma fiha informazzjoni dwar firxa wiesgħa ta’ proġetti li appoġġjaw l-integrazzjoni tal-migranti u r-refuġjati fl-UE.

Barra minn hekk, dawn li ġejjin huma eżempji ta’ proġetti li għandhom l-għan li jtejbu r-rikonoxximent ta’ kwalifiki miżmuma minn refuġjati appoġġjati mill-Kummissjoni: 

  • Il-gwida ENIC-NARIC għall-evalwaturi tal-kredenzjali tassisti fir-rikonoxximent tal-kwalifiki ppreżentati mir-refuġjati.
  • Il-Manwal Ewropew ta’ Rikonoxximent għall-HEIs hu manwal ta’ rikonoxximent għall-evalwaturi tal-kredenzjali. Ġie żviluppat bħala parti miż-Żona Ewropea ta’ Proġett ta’ Rikonoxximent (EAR). Il-manwal fih standards komuni u linji gwida ċari dwar l-aspetti kollha tar-rikonoxximent ta’ kwalifiki barranin. Dan għandu l-għan li jipprovdi lil evalwaturi tal-kredenzjali mill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja b’għodda prattika li tinfurmahom kif għandhom japplikaw il-prinċipji tal-Konvenzjoni dwar ir-Rikonoxximent ta’ Lisbona, inkluż ir-rikonoxximent tar-refuġjati.
  • Informazzjoni dwar proċeduri ta’ rikonoxximent akkademiku għal studenti u gradwati li jkunu jridu jaħdmu jew jistudjaw.
  • Sett ta’ għodod li jgħin lill-evalwaturi jintroduċu proċeduri ġusti u simplifikati għar-rikonoxximent ta’ kwalifiki miżmuma minn refuġjati. Is-sett ta’ għodod jipprovdi profili tas-sistemi edukattivi ta’ pajjiżi terzi rilevanti, moduli ta’ tagħlim elettroniku u sett ta’ linji gwida dettaljati għall-introduzzjoni ta’ proċeduri effettivi. 
  • Proġett ta’ segwitu, REACT – Refuġjati u Rikonoxximent – iffinanzjat ukoll mill-programm Erasmus+, jinkludi parteċipazzjoni minn uffiċċji ta’ rikonoxximent tal-ENIC-NARIC fl-Ewropa u fil-Kanada, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja magħżulin fl-Ewropa, l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Universitajiet, l-Unjoni tal-Istudenti Ewropej u KIRON (Edukazzjoni Għolja Miftuħa għar-Refuġjati). 

Appoġġ għar-riċerkaturi

L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA) tal-programm Orizzont 2020 tal-UE jipprovdu taħriġ ta’ kwalità għolja u opportunitajiet ta’ żvilupp tal-karriera fl-Ewropa għal riċerkaturi ta’ kwalunkwe nazzjonalità li jkunu qed jaħdmu għal kwalifiki tal-PhD jew tal-postdottorat. 

Ir-riċerkaturi spostati, pereżempju bi status ta’ refuġjati, li kellhom l-istudji tagħhom interrotti, jistgħu jibbenefikaw minn varjetà ta’ karatteristiċi tal-programm, inklużi:

  • Il-Career Restart (CAR) Panel, li jappoġġja r-riċerkaturi tal-postdottorat li jerġgħu jibdew il-karriera tar-riċerka tagħhom fl-Ewropa. Dan il-Panel hu riżervat għal dawk li kienu assenti mir-riċerka għal mill-anqas sena għal kwalunkwe raġuni. Il-Gwida għall-Applikanti tipprovdi aktar informazzjoni.
  • Il-kriterji ta’ eliġibbiltà tal-MSCA, li jfittxu li jillimitaw l-iżvantaġġi ta’ finanzjament għal riċerkaturi li jkunu ssospendew l-attivitajiet tagħhom huma u japplikaw għall-istatus ta’ rifuġjati. Il-ħin li wieħed iqatta’ f’pajjiż waqt li jkun qed jistenna li jingħata l-istatus ta’ rifuġjat mhux se jingħadd lejn “perjodu ta’ residenza jew attività” fil-pajjiż tal-organizzazzjoni ospitanti. Dan jippermetti lir-riċerkaturi rifuġjati japplikaw għal Borża ta’ Studju Individwali tal-MSCA fil-pajjiż ospitanti tagħhom.
  • L-organizzazzjonijiet li jipprovdu taħriġ predottorat u postdottorat huma mħeġġin jipprovdu attivitajiet li jtejbu l-prospetti ta’ integrazzjoni tar-riċerkaturi spostati.

Mill-1 ta’ Settembru 2019, il-programm tal-MSCA qed jiffinanzja Azzjoni ta’ Koordinazzjoni u Appoġġ b’appoġġ għar-Riċerkaturi f’Riskju. Il-proġett “InSPIREurope” jiġbor flimkien alleanza kkoordinata u transsettorjali mal-Ewropa kollha għal riċerkaturi li jinsabu f’riskju. Dan jiffaċilita l-kooperazzjoni transnazzjonali bejn il-partijiet ikkonċernati ewlenin fl-Ewropa biex jiżdiedu l-opportunitajiet għal riċerkaturi f’riskju fl-akkademiku u lil hinn. 

L-MSCA jiffinanzjaw ukoll diversi proġetti ta’ riċerka li jwessgħu l-fehim tagħna dwar il-migrazzjoni sforzata.