Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Högre utbildning för migranter och flyktingar

Vad handlar det om?

Kommissionen stöder projekt och utbyte av bra praxis om hur invandrare kan komma in i utbildningssystemet. Några av de viktigaste initiativen gäller språkkunskaper och erkännande av kvalifikationer, särskilt från länder utanför EU.

Stöd till lärosäten

Erasmus+ stöder projekt i lärosäten i både programländer och partnerländer utanför EU, bland annat länder som många migranter kommer från. Två typer av projekt är särskilt relevanta för lärosäten: 

Stöd till studenter

Kommissionen har erbjudit 100 000 flyktingar och nyanlända migranter språkstöd på nätet. Initiativet hjälper dem att lära sig landets språk och på så vis lättare komma in i samhället. 

Inspirerande projekt

Erasmus+ stöder många inspirerande projekt om högre utbildning och flyktingar. Du hittar dem i projektdatabasen. Där finns också andra projekt som hjälper migranter och flyktingar att integreras i EU.

Kommissionen stöder också projekt som ska göra det lättare för flyktingar att få sina kvalifikationer erkända: 

  • Enic-Naric:s vägledning hjälper utvärderare att bedöma och erkänna flyktingars examensbevis.
  • En handbok för lärosäten om erkännande av examina har tagits fram inom det europeiska erkännandeprojektet (EAR). Handboken innehåller gemensamma standarder och tydliga riktlinjer för alla aspekter när man ska erkänna utländska kvalifikationer. Den är ett praktiskt verktyg som hjälper lärosätena att tillämpa Lissabonkonventionen om erkännande, även när det gäller flyktingar.
  • Information för flyktingar som vill studera vidare eller söka jobb om hur de kan få sina akademiska meriter erkända.
  • En verktygslåda med information om utbildningar i länder utanför EU, kurser på nätet och riktlinjer för effektivare rutiner ska bidra till rättvisa och smidiga förfaranden för att erkänna flyktingars kvalifikationer. 
  • React är ett uppföljningsprojekt om flyktingar och erkännande som finansierats av Erasmus+. I projektet deltar Enic-Naric-kontor i Europa och Kanada, utvalda lärosäten i Europa, den europeiska universitetssammanslutningen EUA, studentorganisationen European Students’ Union och organisationen Kiron som driver öppen högre utbildning för flyktingar. 

Stöd till forskare

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna är en del av EU:s forskningsprogram Horisont 2020 och erbjuder utbildnings- och jobbmöjligheter i Europa för forskare från alla länder på doktorand- eller post doc-nivå. 

Forskare som tvingats avbryta sina studier, bland annat de som har flyktingstatus, kan delta i flera insatser:

  • Gruppen för nystart av karriären hjälper forskare med doktorsexamen att återuppta sin forskarkarriär i Europa. Gruppen är till för personer som varit borta från forskningen i minst ett år, oavsett anledning. I vägledningen för sökande finns mer information.
  • Kriterierna för att få stöd från Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna ska begränsa nackdelarna för forskare som har avbrutit sin verksamhet när de ansöker om flyktingstatus. Den tid de tillbringar i ett land i väntan på att få flyktingstatus räknas inte som vistelse eller verksamhet i värdlandet. Det ska hjälpa forskare som flytt att få Marie Skłodowska-Curie-stipendium i landet.
  • Organisationer som anordnar forskarutbildning uppmuntras att erbjuda verksamhet som hjälper fördrivna forskare att integreras.

Den 1 september 2019 startar projektet ”Inspireurope” som ska skapa en samordnad, sektorsövergripande, europeisk allians för utsatta forskare. Projektet får stöd från Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna och ska underlätta samarbete mellan viktiga aktörer i olika länder för att öka möjligheterna för forskarna. 

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna finansierar också flera forskningsprojekt som ökar kunskapen om påtvingad migration.