Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akcijski plan za digitalno obrazovanje – 8. mjera

Ažuriranje Europskog okvira digitalnih kompetencija radi uključivanja umjetne inteligencije i vještina povezanih s podacima

Građani bi trebali razumjeti barem osnove novih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju, kako bi ih mogli koristiti s pouzdanjem, kritički i sigurno.

Budu li građani više znali o novim tehnologijama, bolje će razumjeti potencijalne probleme povezane s etikom, okolišnom održivosti, zaštitom podataka i e-privatnosti, pravima djece, diskriminacijom i predrasudama, uključujući rodne predrasude, predrasude na temelju invaliditeta te diskriminaciju na temelju etničkog i rasnog podrijetla.

Svi Europljani, uključujući studente, tražitelje zaposlenja i radnike, morat će steći digitalne vještine kako bi se prilagodili novim tehnologijama i napredovali u društvu koje se brzo mijenja.

Stručnjaci za obrazovanje i osposobljavanje u svim sektorima i na svim razinama trebaju imati potrebne kompetencije kako bi u svojem radu mogli učinkovito i s pouzdanjem primjenjivati širok raspon tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju.

Ciljevi

Europska komisija je ažurirala Okvir digitalnih kompetencija (DigComp 2.2) i u njega uključila vještine, znanje i stavove povezane s umjetnom inteligencijom i upotrebom podataka. Komisija će poduprijeti i izradu materijala za obrazovanje i osposobljavanje o korištenju sustava umjetne inteligencije.

Ažurirani okvir DigComp 2.2 sadržava dodatak s više od 70 primjera koji građanima mogu pomoći da bolje razumiju gdje se i u kojim svakodnevnim situacijama mogu susresti sa sustavima umjetne inteligencije i na koje se načine nove tehnologije primjenjuju u svakodnevnici.

Cilj je dati priliku svim građanima da s pouzdanjem, kritički i odgovorno koriste digitalne tehnologije koje se temelje na sustavima umjetne inteligencije i autonomnom donošenju odluka te da bolje razumiju umjetnu inteligenciju, njezin potencijal i ograničenja.

Glavne aktivnosti

2021.

  • započeo je rad sa stručnjacima i dionicima iz zajednice prakse okvira DigComp, koji je uključivao razmjenu materijala, raspravu u radnim skupinama, razmjenu resursa i najnovijih informacija o teorijama na kojima se temelji digitalno obrazovanje i njegovoj provedbi
  • prikupljeni su, kreirani, pregledani i odabrani primjeri znanja, vještina i stavova povezanih s novim digitalnim tehnologijama i uslugama, koji čine 4.  dimenziju okvira
  • organizirana su dva međunarodna sastanka putem interneta na kojima su se sudionici dogovorili koje će se vještine, znanja i stavovi povezani s umjetnom inteligencijom i podatkovnom pismenošću uključiti u DigComp 2.2.  

Rezultati

2022.

  • objava Okvira digitalnih kompetencija DigComp 2.2.

Financiranje

Ova mjera financira se iz EU-ova programa Erasmus+.

Više informacija

Za više informacija posjetite internetsku stranicu DigComp, pridružite se zajednici prakse i poduprite daljnji razvoj Okvira digitalnih kompetencija.

Više informacija možete pronaći u informativnom članku, brošurivideozapisu o DigCompu.

Pišite nam

Ako želite saznati više o ovoj mjeri, javite nam se e-poštom na: JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Pratite EU_ScienceHub i EUDigitalEducation na Twitteru za najnovije vijesti o ovoj mjeri.

 

Povezani sadržaj