Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Suradnja sveučilišta i poduzeća

Zašto je suradnja sveučilišta i poduzeća važna?

Bolja povezanost poslovnog sektora i akademske zajednice:

  • potiče razmjenu i prenošenje znanja
  • stvara dugoročna partnerstava i prilike
  • pokreće inovacije, poduzetništvo i kreativnost.

Bliža suradnja sveučilišta i poduzeća može pomoći i da se sa završenim studijem steknu vještine i način razmišljanja koji se traže na tržištu rada, ali su važni i za osobni razvoj. 

Mnogo je primjera uspješne suradnje akademske zajednice i industrije u Europi. Međutim, oblik i intenzitet te suradnje znatno se razlikuju među pojedinim zemljama, visokim učilištima i akademskim disciplinama. Više informacija dostupno je u studiji Komisije „Stanje suradnje sveučilišta i poduzeća u Europi”.

Forum sveučilišta i poduzeća

Od 2008. u Bruxellesu se svake dvije godine održava Forum sveučilišta i poduzeća, koji služi kao platforma za umrežavanje i razmjenu ideja i primjera dobre prakse. U njemu sudjeluju:

  • visoka učilišta
  • poduzeća
  • poslovna udruženja
  • tijela javne vlasti
  • oblikovatelji politika.

Sudionici foruma ispituju trenutačno stanje suradnje sveučilišta i poduzeća te razmatraju političke inicijative i programe potrebne za potporu toj suradnji. 

U suradnji s državama članicama EU-a redovito se održavaju tematski forumi, na kojima se raspravlja o najvažnijim temama na nacionalnoj i regionalnoj razini.