Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Što je europski prostor obrazovanja

Inicijativa za europski prostor obrazovanja pomaže državama članicama Europske unije da surađuju na izgradnji otpornijih i uključivijih sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Zašto gradimo europski prostor obrazovanja?

Obrazovanje je temelj za osobno ispunjenje, zapošljivost te aktivan i odgovoran građanski život. Ključno za vitalnost europskih društava i gospodarstava. Pristup kvalitetnom i uključivom obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju pravo je svih građana, kako je utvrđeno u europskom stupu socijalnih prava.

Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko je važno spriječiti nastajanje strukturnih prepreka učenju i razvoju vještina kako ne bi utjecale na izglede građana za zapošljavanje i sudjelovanje u društvu.

Sinergija europskog prostora obrazovanja s Programom vještina za Europu i europskim istraživačkim prostorom omogućit će iskorištavanje znanja, koje će biti temelj za oporavak i blagostanje Europe.

Prioritetna područja za suradnju

Europska komisija i države članice EU-a rade na ostvarenju zajedničke vizije europskog prostora obrazovanja. Glavni su prioriteti njihove suradnje:

Mjere EU-a u različitim područjima obrazovanja:

Ambiciozniji pristup za ostvarenje europskog prostora obrazovanja

Europski čelnici prvi su put podržali ideju o stvaranju europskog prostora obrazovanja na socijalnom samitu 2017. u Göteborgu u Švedskoj, a prvi paketi mjera doneseni su 2018. i 2019.

Zahvaljujući desetljećima bliske suradnje već je ostvaren znatan napredak:

  • gotovo je 95 % djece od četvrte godine u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • više od 40 % mladih odraslih osoba završilo je tercijarno obrazovanje
  • gotovo je 90 % mladih završava obrazovanje sa srednjoškolskom svjedodžbom ili se nastavlja osposobljavati
  • 80 % mladih koji završe program Erasmus+ zapošljava se u manje od tri mjeseca nakon završetka studija.

Iako je to veliko postignuće, potrebno je učiniti više, posebno u pogledu:

  • petnaestogodišnjaka sa slabim rezultatima iz u čitanju, matematici i prirodoslovlju
  • sudjelovanja odraslih u obrazovanju.

Komisija je u rujnu 2020. u Komunikaciji iznijela novu viziju europskog prostora obrazovanja i konkretne mjere.

Kao odgovor na to Vijeće EU-a u je veljači 2021. donijelo rezoluciju o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje 2021. – 2030.

Komisija je u studenome 2022. objavila izvješće o napretku prema uspostavi europskog prostora obrazovanja. U izvješću se opisuje napredak u uspostavi europskog prostora obrazovanja i ističu pitanja kojima se treba dodatno posvetiti.

Sljedeći koraci

Komisija 2023. poziva države članice i druge dionike da se pridruže preispitivanju inicijative europskog prostora obrazovanja u sredini programskog razdoblja. Glavni je cilj izvući pouke iz prvih godina i potaknuti dinamiku i angažman za razdoblje do 2025., kad se predviđa objava potpunog izvješća o europskom prostoru obrazovanja.

 

Strateški okvir

Strateški okvir za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja doprinosi ostvarenju europskog prostora obrazovanja:

  • potporom državama članicama EU-a u reformama sustava obrazovanja i osposobljavanja
  • jačanjem sinergija s drugim područjima politika, kao što su istraživanje i inovacije, socijalna politika, zapošljavanje i mladi, kao i s instrumentima financiranja EU-a za bolju potporu nacionalnim reformama
  • utvrđivanjem ciljeva i pokazatelja za usmjeravanje i praćenje napretka.

Strateški okvir temelj je za suradnju između država članica i ključnih dionika kako bi se ostvarila njihova zajednička vizija.

Sadržaj i struktura sustava obrazovanja i osposobljavanja država članica i dalje su u nadležnosti relevantnih nacionalnih i/ili regionalnih tijela.