Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europski prostor obrazovanja u svijetu

EU će pojačati međunarodnu suradnju sa zemljama i regijama svijeta i nastaviti promicati Europu kao partnera u obrazovanju.

Više o europskom prostoru obrazovanja u svijetu

Slide

Što EU poduzima za promicanje europskog obrazovanja na globalnoj razini?

Studiranje u Europi

Iskusite kvalitetu europskog obrazovnog sustava, koja je na svjetskoj razini, i njegovu široku ponudu preddiplomskih, diplomskih i (poslije)doktorskih studijskih programa.

Radne skupine

Saznajte kako radne skupine strateškog okvira za europski prostor obrazovanja globalno promiču europski prostor obrazovanja i suradnju s vanjskim partnerima.

Pridružite se zajednici!

Udruga Erasmus Mundus

Udruga Erasmus Mundus služi kao forum za umrežavanje za komunikaciju i suradnju između sadašnjih i bivših studenata programa Erasmus Mundus. Više o Udruzi Erasmus Mundus

Program EU DEAR

Programom EU-a za obrazovanje i informiranje o razvoju (DEAR) promiče se aktivno građanstvo i kritičko razumijevanje održivog razvoja. Pridružite se zajednici DEAR

 

Uključite se

Europski portal za mlade

Portal mladima iz cijelog svijeta pruža informacije o politikama, financiranju i projektima EU-a. Posjetite Europski portal za mlade 

Europske snage solidarnosti

Europske snage solidarnosti pružaju mladima priliku da volontiraju ili rade na projektima u svojoj zemlji ili u inozemstvu na korist zajednica i ljudi Europe. Posjetite stranice Europskih snaga solidarnosti