Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

SELFIE’ST

SELFIE

(Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies – eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta, soodustades innovatsiooni haridustehnoloogia kaudu) on abivahend, mis aitab koolidel kaasata digitehnoloogiat õpetamises, õppimises ja õpilaste hindamises. See aitab välja tuua, mis toimib hästi, kus on vaja täiustusi ja mis peaks olema prioriteedid. Praegu on see töövahend 24s ELi ametlikus keeles, aga keeli on kavas lisada.

SELFIE’ga kogutakse – anonüümselt – õpilaste, õpetajate ja koolijuhtide arvamusi tehnoloogia kasutamise kohta konkreetses koolis. Selleks esitatakse osalistele küsimusi ja väiteid, millele tuleb vastata lihtsal viiepallilisel nõustumisskaalal. Väidetes käsitletakse sellisid valdkondi, nagu juhtimine, taristu, õpetajakoolitus ja õpilaste digipädevus.

Vastamisele  kulub umbes 30 minutit. Küsimused on igal rühmal erinevad. Näiteks õpilastele esitatakse küsimusi õppimiskogemuse kohta, õpetajatele koolitamise ja õpetamistavade ning koolijuhtidele kavandamise ja üldise strateegia kohta.

Selliste sisendite alusel  koostab töövahend aruande – hetkepildi (SELFIE :-)) kooli tugevatest ja nõrkadest külgedest digitehnoloogia kasutamisel õpetamises ja õppimises. Mida rohkem inimesi koolist SELFIE’s osaleb, seda paikapidavam saadud pilt on.

SELFIE’s saadud tulemused on mõeldud ainult teie koolile ja neid ei jagata kellegagi, kui te seda just ise ei tee.

Tulemused aitavad teil näha oma praegust olukorda ning alustada seejärel arutelu tehnoloogia kasutamise kohta ja koostada kooli jaoks tegevuskava. Hiljem saab SELFIE’t kasutada edusammude jälgimiseks ja tegevuskava kohandamiseks.

 

 

SELFIE’s osaleb kogu kool – koolijuhid, õpetajad ja õpilased – ning selles on igakülgse vaatluse all paljud kooli tegevusvaldkonnad.

 

Kuna iga kool on ainulaadne, saab küsimustikku kohandada. Kool saab kasutada valikküsimusi ja enda omi juurde panna.

 

SELFIE’s saavad kõik vastata küsimustele, mis puudutavad just neile sobivat vaatenurka: kas õpilase, õpetaja või koolijuhina.

 

SELFIE’s saavad kõik vastata küsimustele, mis puudutavad just neile sobivat vaatenurka: kas õpilase, õpetaja või koolijuhina.

 

Küsimustikku võib täita arvutis (sh tahvelarvutis) või nutitelefonis.

 

Kui SELFIE küsimustikud on täidetud, saab iga kool just endale sobiva interaktiivse aruande, kus on nii põhjalikud andmed kui ka lühiülevaade tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Andmete privaatsus

  • SELFIE on ainult koolile mõeldud abivahend, milles  ei koguta isikuandmeid .
  • Kõik SELFIE kaudu esitatud vastused on  anonüümsed. Küsimustele vastanud õpilaste, õpetajate, koolijuhtide ega teiste töötajate isikut ei saa kindlaks teha.
  • Iga kool on oma SELFIE-aruande omanik ning seda ei jagata teistele, kui kool seda just ise ei tee.
  • Ükski organisatsioon (sh Euroopa Komisjon) ei saa  konkreetse kooli vastuseid näha .
  • SELFIE asub serveris, mille omanik on ja mida haldab Euroopa Komisjon ning kogutud andmetele kohaldatakse komisjoni andmetöötlusnõudeid.
  • Anonüümseid koondandmeid võib kasutada ainult poliitika kujundamiseks ja teadusuuringuteks, aga mitte kunagi ärilisel eesmärgil.

Taust ja väljatöötamine

SELFIE põhineb Euroopa Komisjoni raamistikul edendada haridusasutustes digiajastusse sobivat õppetööd.

SELFIE meeskond

SELFIE on Euroopa Komisjoni algatus.

See töövahend on välja töötatud tihedas koostöös Euroopa koolide, haridusministeeriumide ja teadusasutuste ekspertrühmaga. Partnerorganisatsioonideks on Euroopa Koolitusfond, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja UNESCO Hardusvaldkonna Infotehnoloogia Instituut.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.