Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Den europæiske pris for innovativ undervisning

Den europæiske pris for innovativ undervisning er et nyt initiativ, som bliver indført i 2021 med udgangspunkt i Kommissionens meddelelse om gennemførelse af det europæiske uddannelsesområde inden 2025. 

Formålet med prisen er at:

  • fejre lærernes og skolernes resultater og præmiere deres arbejde
  • finde frem til og reklamere for fremragende undervisnings- og læringspraksisser
  • fremme gensidig læring
  • gøre opmærksom på, hvor nyttigt Erasmus+ er for samarbejdet mellem lærere og indførelsen af det europæiske uddannelsesområde

Prisen får fokus på undervisningen i skoler, herunder førskoleundervisning og børnepasning, og i erhvervsskoler

Ligesom Erasmus+-lærerakademierne skal dette nye initiativ understøtte lærerne i deres karriereudvikling ved at fremme faglig ekspertise, professionelle netværk og praksisfællesskaber samt læringsophold i udlandet.

Der bliver fire priser for hvert Erasmus+-programland.

  • førskoleundervisning og børnepasning
  • grunduddannelse
  • undervisning på sekundærtrinnet 
  • erhvervsuddannelse

Prismodtagerne udvælges og nomineres af de nationale Erasmus+-agenturer, som sammen med andre er involveret i udformningen af prisen. 

Den vil hvert år have et nyt tema og gives til lærere og skoler, der via deres projekter har beskæftiget sig med et specifikt spørgsmål blandt de prioriterede emner for det europæiske uddannelsesområde. 

I 2021 er temaet fjernundervisning og blandet læring med udgangspunkt i handlingsplanen for digital uddannelse og erfaringerne fra covid-19-tiden.