Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Rådets resolution om en strategiramme for det europæiske uddannelsessamarbejde på og uden for det europæiske uddannelsesområde (2021-2030)

dansk