Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Opatření v zájmu vyšší kvality a větší rovnosti ve vzdělávání a odborné přípravě

Všichni občané EU mají právo na vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení.

Prozkoumejte iniciativy týkající se kvality a rovnosti

Slide

Co dělá EU pro vyšší kvalitu a větší rovnost?

Evropské jazykové iniciativy

Komise podporuje výuku a studium jazyků a širokou jazykovou rozmanitost Evropy prostřednictvím různých iniciativ.

Pracovní skupiny

Podrobné informace o činnosti pracovních skupin pro strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání zaměřených na vyšší kvalitu a větší rovnost ve vzdělávání a odborné přípravě

Připojte se ke komunitě!

Portál School Education Gateway

Sledujte aktuální informace s online platformou pro pedagogické pracovníky, výzkumné pracovníky a tvůrce politik. Procházejte portál School Education Gateway

Platforma eTwinning

Prostor evropských učitelů a zaměstnanců škol pro komunikaci, spolupráci a tvorbu projektů je tu pro vás. Prohlédněte si internetové stránky eTwinningu

 

Zapojte se

Evropský portál pro mládež

Zde uvádíme podrobné informace o vašich právech, inkluzi ve vzdělávání a souvisejících akcích pro mladé lidi. Navštivte Evropský portál mládeže

Evropský sbor solidarity

Podívejte se, jaké akce na téma inkluze a rozmanitosti v rámci zahrnuje program Evropský sbor solidarity. Navštivte internetové stránky Evropského sboru solidarity