Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Opatření v zájmu vyšší kvality a větší rovnosti ve vzdělávání a odborné přípravě

Všichni občané EU mají právo na vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení.

Prozkoumejte iniciativy týkající se kvality a rovnosti

Slide

Co dělá EU pro vyšší kvalitu a větší rovnost?

Evropské jazykové iniciativy

Komise podporuje výuku a studium jazyků a širokou jazykovou rozmanitost Evropy prostřednictvím různých iniciativ.

Klíčové kompetence pro celoživotní učení

Komise spolupracuje s členskými státy EU na podpoře klíčových kompetencí, znalostí a perspektiv usnadňujících celoživotní učení.

Pracovní skupiny

Podrobné informace o činnosti pracovních skupin pro strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání zaměřených na vyšší kvalitu a větší rovnost ve vzdělávání a odborné přípravě

Vyšší kvalita a větší rovnost – aktuality

Zdroje týkající se kvality a rovnosti

Připojte se ke komunitě!

Portál School Education Gateway

Sledujte aktuální informace s online platformou pro pedagogické pracovníky, výzkumné pracovníky a tvůrce politik. Procházejte portál School Education Gateway

Platforma eTwinning

Prostor evropských učitelů a zaměstnanců škol pro komunikaci, spolupráci a tvorbu projektů je tu pro vás. Prohlédněte si internetové stránky eTwinningu

 

Možnosti financování z EU

  • Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě

  • Akce programu Jean Monnet probíhají v rámci programu Erasmus+. Podporují výuku, učení, výzkum a diskuse o různých aspektech Evropské unie.

Zapojte se

Evropský portál pro mládež

Zde uvádíme podrobné informace o vašich právech, inkluzi ve vzdělávání a souvisejících akcích pro mladé lidi. Navštivte Evropský portál mládeže

Evropský sbor solidarity

Podívejte se, jaké akce na téma inkluze a rozmanitosti v rámci zahrnuje program Evropský sbor solidarity. Navštivte internetové stránky Evropského sboru solidarity

 

Zaměstnání a dobrovolnictví

Praktické informace a příležitosti týkající se zaměstnání, včetně dobrovolnictví a stáží

Prozkoumat možnosti zaměstnání