Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

SELFIE за учене в процеса на работа

SELFIE

Специален модул за учене в процеса на работа

Slide

SELFIE за учене в процеса на работа (SELFIE WBL) е безплатен онлайн инструмент за училищата за професионално образование и обучение (ПОО) и предприятията. Той им помага да използват в максимална степен цифровите технологии за целите на преподаването, ученето и обучението.

SELFIE WBL помага на училищата и предприятията да се подготвят за цифровата ера. Това е специална част от инструмента SELFIE, адаптирана към изискванията на ученето в процеса на работа.

По този начин се подпомага цифровият преход, който е един от основните приоритети на политиката на Европейската комисия.

Достъп до SELFIE WBL

Ако сте училище за ПОО и искате да използвате модула SELFIE WBL:

  • влезте в SELFIE (ако ползвате инструмента за пръв път, вижте как да се регистрирате)
  • създайте нова сесия за самооценка
  • за равнище на образование изберете „Средно професионално образование“
  • поставете отметка в квадратчето „Ще участват ли дружества в това проучване?“

Watch an introduction to SELFIE WBL

Ресурси

Можете да изтеглите информация за резултатите от пилотните проекти и за разработването на SELFIE WBL, както и доклади за участвалите държави.

Изтегляне на инфографики, доклади и други материали

Обща информация и разработване

Модулът SELFIE WBL бе представен по време на второто издание на форума за SELFIE през октомври 2021 г.

Прочетете повече по темата

Проектът започна през 2018 г. с проучване за осъществимост, което даде положителни резултати. Разработването започна през януари 2020 г. В процеса участваха заинтересовани страни и крайни потребители, за да се гарантира, че инструментът ще отговаря на реалните потребности на училищата за ПОО и работодателите.

Обширна пилотна фаза

Ключова част от разработването бяха работни срещи и тестове. Екипът за разработване на SELFIE проведе международна среща с експерти през юни 2020 г. и етап на тестване в девет европейски държави между септември и декември 2020 г.

What users and experts say

Общо в пилотната фаза участваха около 35 000 души от около 150 училища за ПОО и 250 предприятия във Франция, Германия, Унгария, Полша, Румъния, Грузия, Черна гора, Сърбия и Турция. Можете да изтеглите докладите за резултатите от тези пилотни проекти.

Европейският форум за техническо и професионално образование и обучение (EfVET) и Европейската фондация за обучение (ETF) оказваха безценна подкрепа през цялото време.