Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

SELFIE töölõppimise jaoks

SELFIE

Töölõppimise erimoodul

Slide

SELFIE töölõppimise jaoks on tasuta veebipõhine vahend kutsekoolidele ja ettevõtetele. See aitab neil kasutada õpetamisel, õppimisel ja koolitusel kõiki digitehnoloogia võimalusi.

SELFIE töölõppimise jaoks aitab koolidel ja ettevõtetel kohaneda digiajastuga. See on SELFIE vahendi osa, mida on kohandatud vastavalt töölõppimise vajadustele.

Sellega toetatakse digiüleminekut, mis on üks Euroopa Komisjoni peamisi poliitilisi prioriteete.

SELFIE töölõppimise vahendi kasutamine

Kutsekoolid, kes soovivad kasutada SELFIE’t töölõppe jaoks, peaksid

Watch an introduction to SELFIE WBL

Materjalid

On võimalik alla laadida katseprojektide ja riigiaruannete ülevaateid ning teavet selle kohta, kuidas SELFIE töölõppimise jaoks välja töötati.

Infograafikute, aruannete ja muude materjalide allalaadimine

Taustteave ja väljatöötamine

SELFIE töölõppimise jaoks võeti kasutusele 2021. aasta oktoobris toimunud teisel SELFIE foorumil.

Lisateave vahendi kasutuselevõtu kohta

Projekt algas 2018. aastal teostatavusuuringuga, mille tulemused olid head. 2020. aasta jaanuaris algas vahendi väljatöötamine, millesse olid kaasatud sidusrühmad ja lõppkasutajad, et tagada vahendi vastavus kutsekoolide ja tööandjate tegelikele vajadustele.

Ulatuslik katsetamine

Väljatöötamises olid olulisel kohal ka õpikojad ja testimine. SELFIE arendusmeeskond korraldas 2020. aasta juunis rahvusvahelise ekspertide seminari ja 2020. aasta septembrist detsembrini toimus katsetamine üheksas Euroopa riigis.

What users and experts say

Kokku oli katseprojektis umbes 35 000 osalejat ligi 150 kutsekoolist ja 250 ettevõttest Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Poolas, Rumeenias, Gruusias, Montenegros, Serbias ja Türgis. Laadige alla katseprojektide tulemused.

Kogu protsessi vältel pakkusid hindamatut tuge tehnika- ja kutsehariduse Euroopa foorum (EfVET) ning Euroopa Koolitusfond (ETF).