Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

SELFIE pre učenie sa prácou

Nástroj SELFIE

Osobitný modul pre učenie sa prácou

Slide

SELFIE pre učenie sa prácou (SELFIE for work-based learning – SELFIE WBL) je bezplatný online nástroj pre školy a spoločnosti odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Podporuje ich v tom, aby čo najlepšie využívali digitálne technológie na výučbu, vzdelávanie a odbornú prípravu.

SELFIE WBL pomáha školám a spoločnostiam prispôsobiť sa digitálnemu veku. Je osobitnou súčasťou nástroja SELFIE a je prispôsobený požiadavkám učenia sa prácou.

Týmto spôsobom podporuje digitálnu transformáciu, ktorá je jednou z kľúčových politických priorít Európskej komisie.

Prístup k SELFIE WBL

Ak ste škola OVP a chcete použiť modul SELFIE WBL, mali by ste vykonať tieto kroky:

Watch an introduction to SELFIE WBL

Zdroje

Na stiahnutie sú k dispozícii poznatky z pilotných projektov a správy týkajúce sa jednotlivých krajín, ako aj informácie o vývoji modulu SELFIE WBL.

Stiahnuť infografiky, správy a iné materiály

Základné informácie a vývoj

Modul SELFIE WBL bol zavedený počas druhého ročníka fóra SELFIE v októbri 2021.

Prečítajte si viac o jeho zavedení

Projekt sa začal v roku 2018 štúdiou uskutočniteľnosti, ktorá priniesla pozitívne výsledky. V januári 2020 sa začalo s vývojom tohto modulu, do ktorého sa zapojili zainteresované strany a koncoví používatelia s cieľom zabezpečiť, aby tento nástroj zodpovedal skutočným potrebám škôl a zamestnávateľov OVP.

Rozsiahle pilotné projekty

Kľúčovou súčasťou vývoja boli aj semináre a testovanie. Tím pre vývoj nástroja SELFIE zorganizoval v júni 2020 medzinárodný seminár expertov a v období od septembra do decembra 2020 zrealizoval skúšobnú fázu v deviatich európskych krajinách.

What users and experts say

Celkovo sa do pilotného projektu zapojilo približne 35 000 účastníkov z približne 150 škôl OVP250 spoločností z Francúzska, Nemecka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Gruzínska, Čiernej Hory, zo Srbskej republiky a z Turecka. Výsledky týchto pilotných projektov sú k dispozícii na stiahnutie.

Počas celého tohto procesu poskytli neoceniteľnú podporu Európske fórum pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu (EfVET) a Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF).