Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

SELFIE pro učení se prací

SELFIE

Zvláštní modul pro učení se prací

Slide

SELFIE pro učení se prací (WBL) je bezplatný online nástroj pro školy a organizace poskytující odborné vzdělávání a přípravu (VET). Podporuje je v tom, aby při výuce, učení a odborné přípravě využívaly všechny možnosti, které nabízejí digitální technologie.

SELFIE WBL pomáhá školám a organizacím připravit se na digitální věk. Jedná se o zvláštní část nástroje SELFIE, která je přizpůsobena požadavkům na učení se prací.

Podporuje digitální transformaci, která je jednou z klíčových politických priorit Evropské komise.

Jak otevřít modul SELFIE WBL

Pokud jako škola odborného vzdělávání a přípravy chcete použít modul SELFIE WBL, postupujte takto:

  • přihlaste se do SELFIE (nezaregistrovaní uživatelé budou vyzváni k registraci)
  • vytvořte nový cyklus sebehodnocení
  • při výběru úrovně vzdělávání zvolte „vyšší sekundární odborná úroveň“
  • zaškrtněte políčko „Zúčastní se organizace tohoto průzkumu?“

Watch an introduction to SELFIE WBL

Zdroje

Poznatky z pilotních projektů a zpráv o jednotlivých zemích, jakož i informace o tom, jak byl SELFIE WBL vyvinut, jsou k dispozici ke stažení.

Stáhnout infografiku, zprávy a další materiály

Kontext a vývoj

SELFIE WBL byl zprovozněn během druhého ročníku fóra SELFIE v říjnu 2021.

Více o vzniku SELFIE WBL

Projekt začal v roce 2018 studií proveditelnosti, která přinesla pozitivní výsledky. V lednu 2020 se začal modul vyvíjet. Do jeho vývoje se zapojily i zúčastněné strany a koncoví uživatelé, aby odpovídal skutečným potřebám škol odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnavatelů.

Rozsáhlá pilotní fáze

Klíčovou součástí vývoje byly rovněž workshopy a testování. Vývojový tým SELFIE uspořádal v červnu 2020 mezinárodní odborný seminář a od září do prosince 2020 modul testoval v devíti evropských zemích.

What users and experts say

Do pilotního projektu se zapojilo zhruba 35 000 účastníků z přibližně 150 škol odborného vzdělávání a přípravy a 250 organizací ve Francii, Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Gruzii, Černé Hoře, Srbsku a Turecku. Výsledky těchto pilotních projektů jsou k dispozici ke stažení.

V průběhu celého procesu poskytovaly neocenitelnou podporu Evropské fórum technického a odborného vzdělávání a přípravy (EfVET) a Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF).