Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

SELFIE mokymuisi darbo vietoje

SELFIE

Specialus mokymosi darbo vietoje modulis

Slide

SELFIE mokymuisi darbo vietoje yra nemokama internetinė profesinio rengimo ir mokymo mokykloms ir įmonėms skirta priemonė. Ji padeda šioms mokykloms kuo geriau pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis mokymo, mokymosi ir rengimo tikslais.

SELFIE mokymuisi darbo vietoje padeda mokykloms ir įmonėms prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus. Tai konkrečiai prie mokymosi darbo vietoje reikalavimų pritaikyta SELFIE priemonės dalis.

Taip ji remia skaitmeninę pertvarką – vieną iš pagrindinių Europos Komisijos politikos prioritetų.

Galimybės naudotis SELFIE mokymuisi darbo vietoje

Jei esate profesinio rengimo ir mokymo įstaiga ir norėtumėte pasinaudoti SELFIE mokymosi darbo vietoje moduliu, turėtumėte:

Watch an introduction to SELFIE WBL

Ištekliai

Galima parsisiųsti bandomųjų projektų ir šalių ataskaitų įžvalgas, taip pat informaciją apie tai, kaip buvo kuriama SELFIE mokymuisi darbo vietoje.

Parsisiųsti infografikus, ataskaitas ir kitą medžiagą

Aplinkybės ir kūrimas

SELFIE mokymuisi darbo vietoje pradėjo veikti 2021 m. spalio mėn. vykusiame antrajame SELFIE forume.

Daugiau informacijos apie priemonės diegimą

Projektas pradėtas 2018 m. atlikus galimybių studiją, kurios rezultatai buvo teigiami. 2020 m. sausio mėn. vyko procesas, kuriame dalyvavo suinteresuotieji subjektai ir galutiniai naudotojai, siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų realius profesinio rengimo ir mokymo mokyklų ir darbdavių poreikius.

Plataus masto bandomieji projektai

Praktiniai seminarai ir bandymai taip pat buvo svarbi priemonės kūrimo dalis. 2020 m. birželio mėn. SELFIE kūrimo grupė surengė tarptautinį ekspertų seminarą, o 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn. devyniose Europos šalyse – bandymo etapą.

What users and experts say

Bandomajame projekte iš viso dalyvavo apie 35 000 dalyvių iš maždaug 150 profesinio rengimo ir mokymo mokyklų ir 250 įmonių Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Gruzijoje, Juodkalnijoje, Serbijos Respublikoje ir Turkijoje. Šių bandomųjų projektų rezultatus galima parsisiųsti.

Europos techninio ir profesinio mokymo forumas (EfVET) ir Europos mokymo fondas (ETF) visą laiką teikė itin vertingą paramą.