Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

SELFIE — ресурси

Ресурси за училищни ръководители, учители, ученици, създатели на политики, национални/регионални образователни органи и изследователи.

Съдържание на SELFIE: въпросници и доклади

Насоки за самооценка и действие

Набор от инструменти на SELFIE в помощ на иновациите в педагогиката (SELFIE PTK)

Цялостен пакет, който да помогне на училищата да разработят основан на SELFIE план за действие за ефективно учене в ерата на цифровите технологии. В него се предоставят насоки и образци стъпка по стъпка за

  • подготвяне на вашата сесия в SELFIE, преглед на резултатите и определяне на приоритети и цели
  • разработване, прилагане и оценка на план за действие, основан на SELFIE

Налични езици: английски, гръцки, италиански, фински, естонски

Разгледайте набора от инструменти

Курс за обучение: създайте цифров план за вашето училище

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

Отворен онлайн курс за самоподготовка в помощ на учители, директори и училища при разработването на техните цифрови планове за действие.

Разгледайте курса на обучение

Наръчник за план за действие в областта на цифровите технологии

Наръчник за план за действие в областта на цифровите технологии (Plan Digital de Centro), изготвен от испанското министерство на образованието и професионалното обучение в помощ на училищата при процеса на цифрова трансформация (на испански).

Изтеглете наръчника за план за действие в областта на цифровите технологии [pdf] (на испански език)

Техническа помощ за настройване и управление на SELFIE

Публикации

SELFIE за учене в процеса на работа

Комуникационни материали

Доклади

Доклади от други участващи държави

Ще трябва да се регистрирате безплатно на страницата Open Space на ETF, за да прочетете тези доклади.

Търсите ли нещо друго?

Не се колебайте да се свържете с нас.