Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

SELFIE na potrzeby uczenia się w miejscu pracy

SELFIE

Specjalny moduł dotyczący uczenia się w miejscu pracy

Slide

SELFIE na potrzeby uczenia się w miejscu pracy (ang. SELFIE for work-based learning – SELFIE WBL) to bezpłatne internetowe narzędzie dla placówek kształcenia i szkolenia zawodowego i współpracujących z nimi przedsiębiorstw. Pomaga im w optymalnym wykorzystaniu technologii cyfrowych do celów wspierania procesu nauczania, uczenia się i szkolenia.

SELFIE WBL pomaga szkołom i przedsiębiorstwom dostosować się do wymogów ery cyfrowej. To osobna część narzędzia SELFIE, dostosowana do wymogów uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy.

Ma ona wspierać transformację cyfrową – jeden z priorytetów politycznych Komisji Europejskiej.

Dostęp do SELFIE WBL

Jeśli reprezentujesz placówkę kształcenia i szkolenia zawodowego i chcesz używać modułu SELFIE WBL:

Watch an introduction to SELFIE WBL

Materiały

Do pobrania dostępne są wnioski z projektów pilotażowych i sprawozdań krajowych oraz informacje o tym, w jaki sposób został opracowany moduł SELFIE WBL.

Pobierz infografiki, sprawozdania i inne materiały

Kontekst i rozwój

Moduł SELFIE WBL został uruchomiony podczas drugiej edycji Forum SELFIE w październiku 2021 r.

Więcej informacji na ten temat

Projekt został zapoczątkowany w 2018 r. w ramach studium wykonalności, którego wyniki były obiecujące. W styczniu 2020 r. rozpoczęto proces opracowania modułu z udziałem zainteresowanych stron i użytkowników końcowych, aby zagwarantować, że narzędzie to będzie odpowiadało rzeczywistym potrzebom szkół i pracodawców w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Intensywna faza pilotażowa

Elementami procesu były również warsztaty i testowanie. W czerwcu 2020 r. zespół pracujący nad SELFIE poprowadził międzynarodowe warsztaty eksperckie, a następnie od września do grudnia 2020 r. odbyło się testowanie narzędzia w dziewięciu państwach europejskich.

What users and experts say

W fazie pilotażowej udział wzięło w sumie niemal 35 tys. uczestników z około 150 placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 250 przedsiębiorstw z Francji, Niemiec, Węgier, Polski, Rumunii, Gruzji, Czarnogóry, Serbii i Turcji. Wyniki projektu pilotażowego są dostępne do pobrania.

Nieocenionym wsparciem na wszystkich etapach służyły Europejskie Forum Kształcenia i Szkolenia Technicznego i Zawodowego (EfVET) oraz Europejska Fundacja Kształcenia (ETF).