Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

SELFIE għat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol

SELFIE

Modulu speċifiku għat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol

Slide

Is-SELFIE għat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol (WBL) hija għodda online bla ħlas għall-iskejjel u l-kumpaniji tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (VET). Din tappoġġjahom billi tgħinhom jieħdu vantaġġ bl-aħjar mod mit-teknoloġiji diġitali għat-tagħlim, l-apprendiment u t-tħariġ

Is-SELFIE WBL tgħin lill-iskejjel u lill-kumpaniji jsiru adattati għall-era diġitali. Hija parti speċifika mill-għodda SELFIE, adattata biex tissodisfa r-rekwiżiti tat-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol.

B’dan il-mod, tappoġġja t-tranżizzjoni diġitali, waħda mill-prijoritajiet ta’ politika ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea.

Aċċess għall-WBL tas-SELFIE

Jekk int skola tal-VET u tixtieq tuża l-modulu tas-SELFIE WBL għandek

  • tilloggja fis-SELFIE (l-utenti tal-ewwel darba jistgħu jaraw kif jirreġistraw)
  • tistabbilixxi eżerċizzju ġdid ta’ awtoriflessjoni
  • tagħżel “Livell tas-sekondarja vokazzjonali superjuri” meta tagħżel il-livell ta’ edukazzjoni tiegħek
  • tikklikkja l-kaxxa “Il-kumpaniji se jieħdu sehem f’dan l-istħarriġ?”

Watch an introduction to SELFIE WBL

Riżorsi

Hemm disponibbli biex tiddawnlowdja l-għarfien minn proġetti pilota u rapporti tal-pajjiżi, kif ukoll informazzjoni dwar kif ġiet żviluppata s-SELFIE WBL.

Iddawnlodja infografika, rapporti u materjali oħra

Sfond u żvilupp

Is-SELFIE WBL tnediet matul it-tieni edizzjoni tal-Forum ta’ SELFIE ta’ Ottubru 2021.

Aqra aktar dwar it-tnedija

Il-proġett beda fl-2018 bi studju ta’ fattibbiltà, li wera riżultati pożittivi. L-iżvilupp ġie segwit f’Jannar 2020, bi proċess li jinvolvi l-partijiet ikkonċernati u l-utenti finali biex jiġi żgurat li l-għodda tkun taqbel mal-ħtiġijiet reali tal-iskejjel tal-VET u tal-impjegaturi

Pilotaġġ estensiv

Il-workshops u l-ittestjar kienu wkoll parti ewlenija tal-iżvilupp. It-tim tal-iżvilupp tas-SELFIE mexxa workshop internazzjonali ta’ esperti f’Ġunju 2020 u fażi ta’ ttestjar f’disa’ pajjiżi Ewropej bejn Settembru u Diċembru 2020.

What users and experts say

B’kollox, madwar 35,000 parteċipant minn madwar 150 skola tal-VET u 250 kumpanija fi Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija, il-Georgia, il-Montenegro, ir-Repubblika tas-Serbja u t-Turkija kienu involuti fil-pilotaġġ. Ir-riżultati ta’ dawn il-proġetti pilota huma disponibbli biex jiġu ddawnlowdjati.

Il-Forum Ewropew dwar l-Edukazzjoni u t-Tahrig Tekniku u Vokazzjonali (EfVET) u l-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) taw appoġġ imprezzabbli kullimkien.