Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Orodje SELFIE za učenje skozi delo

Orodje SELFIE

Poseben modul za učenje skozi delo

Slide

Orodje SELFIE za učenje skozi delo (SELFIE WBL) je brezplačno spletno orodje za šole za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter podjetja. Podpira jih pri tem, da v kar največji meri izkoristijo digitalne tehnologije za poučevanje, učenje in usposabljanje.

SELFIE WBL pomaga šolam in podjetjem, da se pripravijo na digitalno dobo. Je poseben del orodja SELFIE, prilagojen zahtevam učenja skozi delo.

Na ta način podpira digitalni prehod, ki je ena od ključnih prednostnih nalog politike Evropske komisije.

Dostop do orodja SELFIE WBL

Če želite modul SELFIE WBL uporabljati kot šola za poklicno izobraževanje in usposabljanje,

  • se prijavite v orodje SELFIE (informacije o registraciji za nove uporabnike/-ce)
  • izberite novo samoocenjevanje
  • pri izbiri stopnje izobraževanja izberite „Višja sekundarna poklicna raven“
  • kliknite potrditveno polje „Bodo družbe sodelovale v tej anketi?“

Watch an introduction to SELFIE WBL

Viri

Spoznanja iz pilotnih projektov in poročil po posameznih državah ter več o tem, kako je bilo razvito orodje SELFIE WBL.

Prenos infografik, poročil in drugega gradiva

Ozadje in razvoj

Orodje SELFIE WBL je bilo predstavljeno na drugem forumu SELFIE oktobra 2021.

Več o uvedbi

Projekt se je začel leta 2018 s študijo izvedljivosti, ki je pokazala pozitivne rezultate. Januarja 2020 se je začel razvoj, pri katerem so sodelovali deležniki in končni uporabniki, da bi zagotovili, da bo orodje ustrezalo dejanskim potrebam šol za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter delodajalcev.

Obsežna pilotna faza

Pomemben del razvoja so bile tudi delavnice in testiranje. Razvojna skupina za orodje SELFIE je junija 2020 organizirala mednarodno strokovno delavnico, med septembrom in decembrom 2020 pa je v devetih evropskih državah potekalo testiranje.

What users and experts say

Skupaj je bilo v pilotni projekt vključenih približno 35 000 udeležencev iz približno 150 šol za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter 250 podjetij v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji, Gruziji, Črni gori, Republiki Srbiji in Turčiji. Tu si lahko prenesete rezultate teh pilotnih projektov.

Evropski forum za tehnično in poklicno izobraževanje in usposabljanje (EfVET) in Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) sta ves čas zagotavljala neprecenljivo podporo.