Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Om innovation i utbildningen

Vad gör EU för att främja innovation i utbildningen? 

Skolor och lärosäten måste utvecklas och anpassa sig för att kunna utföra sitt huvuduppdrag: att lära de studerande att hantera dagens komplicerade och sammankopplade värld med snabba tekniska, kulturella, ekonomiska och befolkningsmässiga förändringar. 

Kommissionen stöder innovation inom utbildningen genom följande initiativ: