Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Izboljšanje kakovosti in pravičnosti v izobraževanju in usposabljanju

Vsi državljani in državljanke EU imajo pravico do visokokakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja.

Več o pobudah za izboljšanje kakovosti in pravičnosti

Slide

Kako si EU prizadeva izboljšati kakovost in pravičnost?

Evropske jezikovne pobude

Komisija z različnimi pobudami spodbuja poučevanje in učenje jezikov ter bogato jezikovno raznolikost Evrope.

Delovne skupine

Seznanite se z delom delovnih skupin strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora za izboljšanje kakovosti in pravičnosti v izobraževanju in usposabljanju.

Kakovost in pravičnost – viri

Pridružite se skupnosti

Portal School Education Gateway

Na spletni platformi so na voljo aktualne informacije za pedagoške delavce, raziskovalce in oblikovalce politik. School Education Gateway

Platforma eTwinning

Prostor za evropske učitelje in šolsko osebje za komuniciranje, sodelovanje in pripravo projektov. eTwinning

 

Možnosti financiranja EU

  • Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

  • Ukrepi Jean Monnet potekajo v okviru programa Erasmus+ za podporo poučevanju, učenju, raziskavam in razpravam o različnih vidikih Evropske unije.

Sodelujte

Evropski mladinski portal

Več o vaših pravicah, vključevanju v izobraževanju in povezanih mladinskih dejavnostih. Evropski mladinski portal

Evropska solidarnostna enota

Več o ukrepih za vključevanje in raznolikost v okviru evropske solidarnostne enote. Spletišče evropske solidarnostne enote

 

Zaposlitve in prostovoljstvo

Praktične informacije in priložnosti v zvezi z zaposlitvami, vključno s prostovoljstvom in pripravništvom.