Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Zdroje nástroja SELFIE

Resources for school leaders, teachers and students

Zdroje pre vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov a študentov

Pokyny k používaniu nástroja sebahodnotenia SELFIE, komunikačných materiálov a správ.

Pokyny k používaniu SELFIE

Pomoc školským koordinátorom pri zriaďovaní a využívaní nástroja SELFIE 
PDF 1.4Mb

Kontrolný zoznam jednotlivých krokov PDF 243Kb

Ako nastaviť nástroj SELFIE – videopríručka

Navrhnite si školský digitálny plán |
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
Otvorený online kurz zameraný na učenie sa vlastným tempom (Self-paced open online course – SPOOC) navrhnutý na pomoc učiteľom, vedúcim pracovníkom škôl a školám pri príprave ich digitálnych akčných plánov.

Plan Digital de Centro | INTEF
Sprievodca pri príprave digitálneho akčného plánu navrhnutý španielskym Ministerstvom školstva, odborného vzdelávania a prípravy na pomoc školám v procese digitálnej transformácie prostredníctvom digitálnych akčných plánov (v španielčine).

Vzorové otázky

Navrhované otázky týkajúce sa zmiešaného učenia
PDF 178Kb dostupné v 25 jazykoch

Všetky aktuálne otázky k nástroju SELFIE
PDF 698Kb

Vzorová správa

Takto by mohla vyzerať správa z vašej školy
PDF 3.7Mb

Komunikačné materiály

Vizuálna identifikácia nástroja SELFIE
Formát: PNG 193Kb | Rozmer: 3115px x 1573px

Prehľady (infografika)

Súvisiace publikácie

Správa o politike: Európsky rámec pre digitálne kompetentné vzdelávacie organizácie (DigCompOrg)
Európsky rámec pre digitálne kompetentné vzdelávacie organizácie
Spoločné výskumné centrum, 2015

Správa z konferencie – fórum SELFIE: výučba a vzdelávanie v digitálnom veku
Spoločné výskumné centrum, 2019

Analýza digitálnej kapacity španielskych škôl, ktoré používajú SELFIE
Štúdia pod vedením Spoločného výskumného centra Európskej komisie a španielskeho Ministerstva školstva, odborného vzdelávania a prípravy, v ktorej sa analyzuje digitálna kapacita španielskych škôl prostredníctvom nástroja SELFIE.

Hľadáte niečo iné?

Pokojne sa obráťte na nás.

Contents of SELFIE: questionnaires and reports

Guidance for self-reflection and action

Training course: Design your school digital plan

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

Self-paced open online course (SPOOC) designed to support teachers, school leaders and schools in developing their digital action plans.

Explore the training course

Digital action plan guide

"Plan Digital de Centro", designed by the Spanish Ministry of Education and vocational education and training (VET) to help schools in their digital transformation process by designing their digital action plans (in Spanish).

Download the digital action plan guide [pdf] (in Spanish)

Technical support to set up and run SELFIE

Communication materials

Visuals and graphic material to use for communication.

Publications

SELFIE for work-based learning

Communication materials

Reports

Reports from other participating countries

You will need to register for free on ETF Open Space to read these reports.

Looking for something else?

Please feel free to contact us.