Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ekologické vzdelávanie

EÚ nabáda sektor vzdelávania a odbornej prípravy, aby prijal opatrenia s cieľom prispieť k zelenej transformácii a posilniť kompetencie všetkých študentov v oblasti udržateľnosti.

Preskúmať ekologické vzdelávanie

Slide

Čo robí EÚ v oblasti ekologického vzdelávania?

Pracovné skupiny

Viac informácií o práci pracovných skupín strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru v oblasti ekologického vzdelávania.

Zdroje ekologického vzdelávania

Pridajte sa ku komunite!

Platforma School Education Gateway

Sledujte aktuálne informácie na online platforme pre odborníkov, výskumných pracovníkov a tvorcov politík v oblasti vzdelávania. Prezerať platformu School Education Gateway

Platforma eTwinning

Priestor pre európskych učiteľov a zamestnancov škôl na komunikáciu, spoluprácu a tvorbu projektov. Preskúmať eTwinning

Sieť európskych modrých škôl

Začnite projekt „nájdi modrú“ a získajte pre svoju školu značku európskej modrej školy. Staňte sa európskou modrou školou

 

Možnosti financovania z prostriedkov EÚ

  • Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy.

  • Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

Zamestnanosť a dobrovoľníctvo

Pozrite si praktické informácie a príležitosti týkajúce sa zamestnania vrátane dobrovoľníctva a stáží.