Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukacja ekologiczna

UE zachęca sektor kształcenia i szkolenia do podejmowania działań, które przyczyniają się do transformacji ekologicznej i podniesienia kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju u wszystkich osób uczących się.

Więcej informacji o edukacji ekologicznej

Slide

Jakie działania podejmuje UE w zakresie edukacji ekologicznej?

Koalicja na rzecz edukacji dla klimatu

Rośnie społeczność osób uczących się i nauczycieli zaangażowanych w sprawy dotyczące zmiany klimatu i kwestii zrównoważonego rozwoju.

Uczenie się na rzecz zrównoważenia środowiskowego

Polityka w zakresie kształcenia i szkolenia oraz inwestycje ukierunkowane na transformację ekologiczną i cyfrową mają kluczowe znaczenie dla odporności i dobrobytu Europy.

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się edukacją ekologiczną.

Zasoby dotyczące edukacji ekologicznej

Dołącz do społeczności!

School Education Gateway

Platforma internetowa dla pracowników sektora edukacji, badaczy i decydentów. Zaglądaj na nią regularnie! Przejdź do School Education Gateway

Platforma eTwinning

Przestrzeń do komunikowania się, współpracy i opracowywania projektów dla europejskich nauczycieli i kadry szkolnej. Przejdź do eTwinning

Sieć europejskich niebieskich szkół (Blue Schools)

Opracuj „niebieski” projekt i uzyskaj dla swojej szkoły oznaczenie „Europejska Niebieska Szkoła”. Zostań europejską niebieską szkołą

 

Finansowanie ze środków unijnych

  • Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu.

  • Erasmus+ to program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.

Zatrudnienie i wolontariat

Praktyczne informacje i oferty dotyczące zatrudnienia, w tym wolontariatu i staży