Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An t-oideachas glas

Tá an tAontas ag tabhairt spreagadh d’earnáil an oideachais agus d’earnáil na hoiliúna le gníomh a dhéanamh chun cur leis an aistriú glas agus chun inniúlachtaí inbhuanaitheachta gach foghlaimeora a neartú.

Foghlaim faoin oideachas glas

Slide

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach maidir leis an oideachas glas?

An fhoghlaim le haghaidh na hinbhuanaitheachta comhshaoil

Beartais oideachais agus oiliúna agus infheistíochtaí atá dírithe ar aistriú glas agus ar aistriú digiteach, tá siad go léir ina gcuid lárnach de rathúnas agus d’athléimneacht na hEorpa.

Meithleacha

Faigh tuilleadh eolais faoi Mheithleacha Chreat Straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais don oideachas glas.

Glac páirt sa phobal!

Tairseach Oideachais Scoile

Coinnigh ar an eolas leis an ardán ar líne do ghairmithe oideachais, taighdeoirí agus do lucht déanta beartas. Féach leat Tairseach Oideachais Scoile

Ardán eTwinning

Áit do mhúinteoirí agus d’fhoireann scoile na hEorpa cumarsáid a dhéanamh, obair i gcomhar le chéile agus tionscadail a fhorbairt. Féach leat eTwinning

Líonra na Scoileanna Gorma Eorpacha

Cuir tús le tionscadal ‘faigh an gorm’ agus gnóthaigh Lipéad na Scoileanna Gorma Eorpacha do do scoil. Bí i do Scoil Ghorm Eorpach