Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ekologické vzdělávání

EU vybízí odvětví vzdělávání a odborné přípravy, aby přijalo opatření, která přispějí k ekologické transformaci a posílí kompetence všech žáků a studentů v oblasti udržitelnosti.

Seznamte se s ekologickým vzděláváním

Slide

Co dělá EU v oblasti ekologického vzdělávání?

Učení v zájmu environmentální udržitelnosti

Klíčem k odolnosti a prosperitě Evropy jsou politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a investice zaměřené na ekologickou a digitální transformaci.

Pracovní skupiny

Více informací o činnosti pracovních skupin pro ekologické vzdělávání, které působí ve strategickém rámci Evropského prostoru vzdělávání.

Aktuality z oblasti ekologického vzdělávání

Zdroje v oblasti ekologického vzdělávání

Připojte se ke komunitě!

Portál School Education Gateway

Čerpejte aktuální informace z online platformy pro pedagogické a výzkumné pracovníky a tvůrce politik. Otevřít portál School Education Gateway

Platforma eTwinning

Prostor pro evropské učitele a zaměstnance škol, v jehož rámci mohou vzájemně komunikovat, spolupracovat a rozvíjet své projekty. Objevte svět eTwinningu

Síť Evropských modrých škol

Pusťte se do projektu „Find the blue“ a získejte pro svou školu označení Evropská modrá škola. Staňte se Evropskou modrou školou

 

Možnosti financování z EU

  • Program LIFE je nástrojem EU pro financování opatření v oblasti životního prostředí a klimatu.

  • Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.