Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Groen onderwijs

De EU moedigt de onderwijs- en opleidingssector aan om actie te ondernemen om bij te dragen aan de groene transitie en de duurzaamheidscompetenties van alle lerenden te versterken.

Groen onderwijs verkennen

Slide

Wat doet de EU rond groen onderwijs?

"Onderwijs voor klimaat"-coalitie

Een groeiende gemeenschap van lerenden en leerkrachten die zich bezighouden met klimaatverandering en duurzaamheidskwesties.

Leren voor ecologische duurzaamheid

Het onderwijs- en opleidingsbeleid en investeringen in de groene en digitale transitie zijn essentieel voor de veerkracht en welvaart van Europa.

Werkgroepen

Lees meer over de werkzaamheden van de werkgroepen van het strategisch kader voor de Europese Onderwijsruimte inzake groen onderwijs.

Groen onderwijs: middelen

  • Blader door gratis leermateriaal rond milieu, klimaatverandering en energie voor basis- en middelbare scholen.

  • Ontdek een reeks beleidsdocumenten, informatieve verslagen, studies, infografieken en factsheets over het EU-beleid inzake groen onderwijs.

Word lid van de gemeenschap!

School Education Gateway, het Europese onlineplatform voor onderwijs

Blijf op de hoogte met het onlineplatform voor professionals, onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van onderwijs. Blader door de School Education Gateway

eTwinningplatform

Een ruimte waar Europese leerkrachten en schoolpersoneel kunnen communiceren, samenwerken en projecten ontwikkelen. Verken eTwinning

Netwerk van Europese blauwe scholen

Start een “vind het blauw”-project en haal met uw school het Europese keurmerk voor blauwe scholen binnen. Word een Europese blauwe school

 

EU-subsidies

  • Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaat.

  • Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.

Werkgelegenheid en vrijwilligerswerk

Zie praktische informatie en kansen met betrekking tot werkgelegenheid, waaronder vrijwilligerswerk en stages.