Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Екологично образование

ЕС насърчава сектора на образованието и обучението да предприеме действия за подпомагане на екологичния преход и подобряване на компетентностите за устойчивост на всички учащи.

Научете повече за екологичното образование

Slide

Какво прави ЕС в областта на екологичното образование?

Образование за екологична устойчивост

Политиките и инвестициите за образование и обучение, насочени към екологичния и цифровия преход, са от ключово значение за бъдещата устойчивост и просперитет на Европа.

Работни групи

Научете повече за свързаната с екологичното образование дейност на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование.

Присъединете се към общността!

Портал за училищно образование

Платформа за специалисти, изследователи и създатели на политики в областта на образованието. Посетете портала за училищно образование

Платформа eTwinning

Пространство, в което европейските учители и училищен персонал могат да общуват помежду си, да си сътрудничат и да разработват проекти. Посетете eTwinning

Мрежа от европейски сини училища

Започнете проект, свързан с океаните и моретата, и станете европейско синьо училище. Станете европейско синьо училище