Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Žaliasis švietimas

ES ragina švietimo ir mokymo sektorių imtis veiksmų, kuriais būtų prisidedama prie žaliosios pertvarkos ir stiprinami visų besimokančių asmenų tvarumo gebėjimai.

Apie žaliąjį švietimą

Slide

Ko imasi ES žaliojo švietimo srityje?

Mokymasis siekiant aplinkos tvarumo

Europos atsparumo ir klestėjimo ateityje pagrindas – į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką orientuota švietimo ir mokymo politika bei investicijos.

Darbo grupės

Sužinokite daugiau apie Europos švietimo erdvės strateginės programos darbo grupių darbą žaliojo švietimo srityje.

Žaliasis švietimas. Ištekliai

  • Naršykite pradinėms ir vidurinėms mokykloms skirtą nemokamą mokomąją medžiagą apie aplinką, klimato kaitą ir energiją.

  • Susipažinkite su įvairiais politikos dokumentais, informacinėmis ataskaitomis, tyrimais, infografikais ir informacijos apie ES žaliojo švietimo politiką suvestinėmis.

Prisijunkite prie bendruomenės

Platforma „School Education Gateway“

Susipažinkite su naujausia informacija švietimo specialistams, tyrėjams ir politikos formuotojams skirtoje internetinėje platformoje. Naršyti „School Education Gateway“

„eTwinning“

Galimybė Europos mokytojams ir mokyklų darbuotojams bendrauti, bendradarbiauti ir rengti projektus. Susipažinkite su programa „eTwinning“

Europos mėlynųjų mokyklų tinklas

Parenkite projektą vandenyno svarbos tema ir gaukite savo mokyklai Europos mėlynosios mokyklos ženklą. Tapkite Europos mėlynąja mokykla

 

Galimybės gauti ES finansavimą

  • Programa LIFE yra ES aplinkos ir klimato politikos veiksmų finansavimo priemonė.

  • „Erasmus+“ – tai ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims Europoje remti.

Užimtumas ir savanoriška veikla

Žr. praktinę informaciją ir informaciją apie galimybes, susijusias su užimtumu, įskaitant savanorišką veiklą ir stažuotes.