Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Grön utbildning

EU verkar för att utbildningssektorn ska bidra till den gröna omställningen och till att öka hållbarhetskompetensen hos alla elever och studerande.

Läs mer om grön utbildning

Slide

Vad gör EU för att främja grön utbildning?

Lärande för miljömässig hållbarhet

Politiska åtgärder för och investeringar i utbildning för den gröna och digitala omställningen är nyckeln till Europas motståndskraft och välstånd.

Arbetsgrupper

Läs mer om utbildningssamarbetets arbetsgrupper och om deras arbete för grön utbildning.

Resurser för grön utbildning

Gå med i nätverket!

School Education Gateway

Ta del av den senaste utvecklingen på onlineplattformen för utbildningspersonal, forskare och beslutsfattare. School Education Gateway

eTwinning

En plattform där europeiska lärare och skolpersonal kan diskutera, samarbeta och utveckla projekt. eTwinning

Nätverket europeiska blå skolor

Starta ett projekt med koppling till havet och gör din skola till en europeisk blå skola. Bli en av de europeiska blå skolorna

 

Hitta EU-finansiering

  • Life-programmet är EU:s finansieringsinstrument för klimat- och miljösatsningar.

  • Erasmus+ är EU:s program för utbildning, praktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt i EU.