Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zaļā izglītība

ES atbalsta izglītības un apmācības nozares centienus veicināt zaļo pārkārtošanos un uzlabot ilgtspējas kompetences visos izglītības līmeņos.

Vairāk par zaļo izglītību

Slide

Ko ES dara zaļās izglītības jomā?

Klimatizglītības koalīcija

Augoša kopiena, kurā apvienojas izglītojamie un skolotāji, kas aktīvi iesaistās klimata pārmaiņu un ilgtspējas jautājumos.

Mācīšanās vidiskās ilgtspējas sekmēšanai

Izglītības un apmācības rīcībpolitikai un ieguldījumiem, kas vērsti uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, ir neatsverama loma Eiropas noturībā un labklājībā.

Darba grupas

Uzziniet vairāk par Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupu darbu zaļās izglītības jomā.

Atrodiet domubiedrus!

Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma

Šī platforma pulcē izglītības speciālistus, pētniekus un politikas veidotājus. Pievienojieties un esiet lietas kursā par norisēm izglītības jomā! Doties uz skolu izglītības tiešsaistes platformu

Platforma “eTwinning”

Vieta, kur tiekas izglītības jomas darbinieki no visas Eiropas, lai iesaistītos pieredzes apmaiņā, sadarbībā un projektu īstenošanā. Doties uz “eTwinning” vietni

Eiropas zilo skolu tīkls

Sāciet “zilo” projektu un nopelniet savai skolai Eiropas zilās skolas zīmi. Kā kļūt par Eiropas zilo skolu