Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 4

Pripojenie k vysokorýchlostnému internetu ponúka pre školy množstvo výhod vrátane prístupu k rôznym online zdrojom, platformám pre spoluprácu a nástrojom na učenie sa pomocou objavovania. 

Výsledky prieskumu „2nd Survey of Schools: ICT in education“ (Druhý prieskum na školách: IKT vo vzdelávaní) však ukazujú, že mnoho škôl v Európskej únii (EÚ) pri napĺňaní svojej digitálnej kapacity a zavádzaní vysokorýchlostného internetu stále výrazne zaostáva. 

Pandémia COVID-19 navyše ukázala, že v Európe stále pretrvávajú nedostatky v infraštruktúre, napríklad pokiaľ ide o dostupnosť širokopásmového pripojenia a zavádzanie digitálnych technológií.

Ciele

Európska komisia si kladie za cieľ podporiť gigabitové a 5G pripojenie pre sociálno-ekonomické subjekty, ako sú školy, s cieľom znížiť rozdiely a riešiť problém nerovnomerného zavádzania vysokorýchlostného internetu. 

Týmto opatrením sa podporia najlepšie postupy týkajúce sa pripojiteľnosti, ktoré budú vychádzať z požiadaviek v konkrétnych prípadoch použitia v miestnych komunitách. 

Týmto opatrením sa majú okrem toho členské štáty motivovať k tomu, aby čo najlepšie využívali dostupnú podporu z Európskej únie (EÚ) určenú na zlepšenie prístupu na internet, ako aj nákup digitálnej technológie, aplikácií elektronického učenia sa a platforiem, ktoré je možné financovať z rôznych programov EÚ vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac informácií o tomto opatrení, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adresu:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021