Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Digitālās izglītības rīcības plāns — 4. darbība

Ātrdarbīga interneta pieslēgums sniedz skolām daudz priekšrocību, tostarp piekļuvi dažādiem tiešsaistes resursiem, sadarbības platformām un pedagoģijas rīkiem, kuru pamatā ir izzināšana. 

Tomēr saskaņā ar “2. skolu apsekojumu: IKT izglītībā” (ESSIE2) daudzas skolas Eiropas Savienībā (ES) joprojām ievērojami atpaliek savu digitālo iespēju izmantojuma un ātrdarbīga interneta aprīkojuma ziņā. 

Turklāt Covid-19 pandēmija ir vērsusi uzmanību uz to, ka Eiropā joprojām pastāv infrastruktūras nepilnības, piemēram, saistībā ar platjoslas pieejamību un digitālās tehnoloģijas ieviešanu.

Mērķi

Lai palīdzētu mazināt atšķirības un novērstu to, ka ātrdarbīga interneta piekļuve skolās ir ieviesta nevienmērīgi, Eiropas Komisija plāno atbalstīt gigabitu un 5G savienojamību sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, piemēram, skolām. 

Šī darbība veicinās savienojamības paraugpraksi, pamatojoties uz prasībām par īpašiem lietošanas gadījumiem vietējās kopienās. 

Šīs darbības mērķis ir mudināt dalībvalstis pēc iespējas vairāk izmantot pieejamo Eiropas Savienības (ES) atbalstu, lai uzlabotu piekļuvi internetam, kā arī iegādātos digitālās tehnoloģijas, e-mācību lietotnes un platformas, gūstot labumu no dažādām ES finansēšanas programmām, tostarp Atveseļošanas un noturības mehānisma.

Saziņai

Lai uzzinātu vairāk par šo darbību, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter un jaunākajām ziņām un attīstībai ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021