Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 4

Podłączenie do szybkiego internetu oferuje wiele korzyści szkołom, w tym zapewnia im dostęp do rozmaitych zasobów internetowych, platform współpracy i narzędzi pedagogiki opartej na metodzie indukcyjnej. 

Wyniki drugiego badania szkół dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole (ESSIE2) wskazują jednak, że wiele szkół w Unii Europejskiej (UE) nadal pozostaje daleko w tyle pod względem osiągnięcia pełni zdolności cyfrowych i wyposażenia w szybki internet. 

Ponadto pandemia COVID-19 uwypukliła fakt, że w Europie utrzymują się luki w infrastrukturze, na przykład w zakresie dostępności sieci szerokopasmowych i przyjmowania technologii cyfrowej.

Cele:

Aby przyczynić się do ograniczenia nierówności oraz rozwiązać problem nierównego wprowadzania dostępu do szybkiego internetu w szkołach, Komisja Europejska zamierza wspierać działania na rzecz zapewnienia połączeń gigabitowych i sieci 5G podmiotom stymulującym rozwój społeczno-gospodarczy takim jak szkoły. 

Poprzez to działanie promowane będą najlepsze praktyki w zakresie łączności, kształtowane w oparciu o wymogi wynikające z konkretnych przypadków użycia w społeczności lokalnej. 

Celem tego działania jest zachęcenie państw członkowskich do maksymalnego wykorzystania wsparcia oferowanego przez Unię Europejską (UE) na potrzeby zwiększenia dostępu do internetu, a także zakupu technologii cyfrowej, aplikacji i platform e-learningowych przy wykorzystaniu unijnych programów finansowania, w tym Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Skontaktuj się z nami

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego działania, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj @EUDigitalEdu na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.


Obraz w nagłówku:© Unia Europejska, 2021 r.