Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 4. meede

Kiire internetiühendus pakub koolidele palju eeliseid, sealhulgas tagab see juurdepääsu mitmesugustele veebipõhistele allikatele, koostööplatvormidele ja uurimispõhistele õppemeetoditele. 

Koolide teise võrdlusuuringu (IKT hariduses) tulemused osutavad, et paljud Euroopa Liidu koolid ei ole veel digisuutlikud ega ole varustatud kiire internetiühendusega. 

Lisaks selgus COVID-19 pandeemia tulemusena, et Euroopas on taristu endiselt kohati puudulik, näiteks ei ole lairibaühendus kättesaadav või ei ole digitehnoloogiat kasutusele võetud.

Eesmärgid

Selleks et vähendada erinevusi ja tagada kiire internetiühenduse kasutuselevõtt kõigis koolides, on Euroopa Komisjonil kavas toetada gigabiti- ja 5G-ühenduse tagamist sotsiaal-majanduslikult olulistele üksustele, näiteks koolidele. 

Meetme eesmärk on edendada parimaid ühenduvusega seotud tavasid, lähtudes kohaliku kogukonna konkreetsetest vajadustest. 

Lisaks soovitakse meetmega julgustada liikmesriike kasutama võimalikult hästi ära Euroopa Liidu pakutavat toetust, et parandada juurdepääsu internetile ning osta digiseadmeid, e-õppe rakendusi ja juurdepääsu platvormidele, mida rahastatakse mitmesugustest ELi programmidest, sealhulgas taaste- ja vastupidavusrahastust.

Võtke ühendust

Meetme kohta saab lisateavet e-posti aadressil:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Meetme ning digiõppe tegevuskavaga seotud uudised ja arengusuunad leiab Twitteri kontolt @EUDigitalEdu.


Päise kujundus: © Euroopa Liit, 2021.