Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 4

Připojení k vysokorychlostnímu internetu nabízí školám mnoho výhod, včetně přístupu k řadě on-line zdrojů, platforem pro spolupráci a nástrojů pro empirickou pedagogiku. 

Výsledky průzkumu „2nd Survey of Schools: ICT in education“ (Druhý průzkum ve školách: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání) však ukazují, že mnoho škol v Evropské unii (EU) má k naplnění své digitální kapacity a vybavení vysokorychlostním internetem stále ještě daleko. 

Pandemie COVID-19 navíc ukázala, že v Evropě stále přetrvávají nedostatky v infrastruktuře, například pokud jde o dostupnost širokopásmového připojení a zavádění digitálních technologií.

Cíle

S cílem snížit rozdíly a napravit nerovnoměrné zavádění vysokorychlostního přístupu k internetu ve školách hodlá Evropská komise pro socioekonomické subjekty, jako jsou školy, podpořit gigabitové připojení a připojení 5G. 

Toto opatření podpoří osvědčené postupy v oblasti připojení, které budou vycházet z požadavků konkrétních případů použití v místních komunitách. 

Cílem tohoto opatření je motivovat členské státy, aby co nejlépe využily podporu, kterou Evropská unie (EU) poskytuje, pro zlepšení přístupu k internetu, jakož i pro nákup digitálních technologií, aplikací a platforem pro elektronické učení, které lze financovat z různých programů EU, včetně Nástroje pro oživení a odolnost.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, kontaktujte nás e-mailem na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu.


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2021.