Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: 4 veiksmas

Mokyklos, galėdamos prisijungti prie sparčiojo interneto, gauna daug privalumų, įskaitant prieigą prie įvairių internetinių išteklių, bendradarbiavimo platformų ir tyrimais pagrįstų pedagogikos priemonių. 

Tačiau tyrimo „Antrasis mokyklų tyrimas. IRT švietimo srityje“ rezultatai rodo, kad daugelis Europos Sąjungos (ES) mokyklų vis dar turi labai daug nuveikti, kad užtikrintų savo skaitmeninius pajėgumus ir pasirūpintų sparčiuoju internetu. 

Be to, COVID-19 pandemija išryškino tai, kad Europoje tebėra infrastruktūros trūkumų, susijusių su, pavyzdžiui, galimybėmis naudotis plačiajuosčiu ryšiu ir skaitmeninių technologijų pritaikymu.

Tikslai

Siekdama padėti sumažinti skirtumus ir spręsti nevienodo sparčiojo interneto prieigos diegimo mokyklose problemą, Europos Komisija ketina remti gigabitinį ir 5G junglumą, skirtą socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams, pvz., mokykloms. 

Šiuo veiksmu bus skatinama geriausia junglumo patirtis, įgyta taikant konkrečių naudojimo atvejų vietos bendruomenėse reikalavimus. 

Šiuo veiksmu ketinama skatinti valstybes nares kuo veiksmingiau pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) teikiama parama, siekiant pagerinti prieigą prie interneto, taip pat įsigyti skaitmeninių technologijų, e. mokymosi taikomųjų programų ir platformų, kurios naudojasi įvairiomis ES finansavimo programomis, įskaitant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę.

Susisiekite

Norėdami sužinoti daugiau apie šį veiksmą, susisiekite su mumis e. pašto adresu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekite @EUDigitalEdu socialiniame tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą bei su jais susijusius pokyčius.


Paveikslas antraštinėje dalyje: © Europos Sąjunga, 2021.