Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 4

Il-konnessjoni ma’ internet b’veloċità għolja toffri ħafna vantaġġi lill-iskejjel, inkluż l-aċċess għal varjetà ta’ riżorsi online, pjattaformi għall-kollaborazzjoni u għodod għal pedagoġiji bbażati fuq ir-riċerka. 

Madankollu, ir-riżultati tat-“Tieni Stħarriġ tal-Iskejjel: l-ICT fl-edukazzjoni” (ESSIE2) juri li ħafna skejjel fl-Unjoni Ewropea (UE) għadhom ’il bogħod milli jissodisfaw il-kapaċità diġitali tagħhom u milli jkunu mgħammra b’internet b’veloċità għolja. 

Barra minn hekk, il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat li fl-Ewropa għadhom jippersistu lakuni fl-infrastruttura, pereżempju fir-rigward tad-disponibbiltà tal-broadband u l-adozzjoni tat-teknoloġija diġitali.

Objettivi

Biex tgħin fit-tnaqqis tad-disparitajiet u tindirizza l-użu inugwali tal-aċċess għall-internet b’veloċità għolja fl-iskejjel, il-Kummissjoni Ewropea beħsiebha tappoġġja l-konnettività gigabit u 5G għall-muturi soċjoekonomiċi, bħall-iskejjel. 

L-azzjoni se tippromwovi l-aħjar prattiki tal-konnettività mmexxija mir-rekwiżiti ta’ każijiet ta’ użu speċifiku f’komunitajiet lokali. 

Din l-azzjoni għandha l-għan li tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu l-aħjar użu mill-appoġġ disponibbli mill-Unjoni Ewropea (UE) għat-titjib tal-aċċess għall-internet, kif ukoll ix-xiri tat-teknoloġija diġitali, l-applikazzjonijiet u l-pjattaformi tat-tagħlim elettroniku li jibbenefikaw minn diversi programmi ta’ finanzjament tal-UE, inkluża l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

Ikkuntattjana

Biex issir taf aktar dwar din l-azzjoni, tista’ tikkuntattjana bl-email
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Segwi @EUDigitalEdu fuq Twitter u għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali kollu.


Immaġni tal-header: © L-Unjoni Ewropea, 2021.