Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

План за действие в областта на цифровото образование — действие 4

Свързването с високоскоростен интернет предлага много предимства на училищата, включително достъп до разнообразни онлайн ресурси, платформи за сътрудничество и инструменти за педагогически методи, основани на запитвания. 

Резултатите от Второто проучване на училищата: ИКТ в образованието (ESSIE2) показват обаче, че много училища в Европейския съюз (ЕС) все още са далеч от изпълнението на своя цифров капацитет и оборудването с високоскоростен интернет. 

Освен това пандемията от COVID-19 подчерта, че в Европа продължават да съществуват пропуски в инфраструктурата, например по отношение на наличието на широколентов достъп и приемането на цифрови технологии.

Цели

За да спомогне за намаляване на различията и за преодоляване на неравномерното разпределение на достъпа до високоскоростен интернет в училищата, Европейската комисия възнамерява да подкрепи гигабитова и 5G свързаност за движещите сили на социално-икономическото развитие, като например училищата. 

Действието ще насърчава най-добрите практики в областта на свързаността, като се води от изискванията за специфични случаи на използване в местните общности. 

Целта на това действие е да се насърчат държавите членки да се възползват максимално от предоставената от Европейския съюз (ЕС) подкрепа за подобряване на достъпа до интернет, както и за закупуване на цифрови технологии, приложения за електронно обучение и платформи, ползващи се от различни програми на ЕС за финансиране, включително Механизма за възстановяване и устойчивост.

За контакти

За да научите повече за това действие, свържете се с нас по електронната поща на адрес
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Следете @EUDigitalEdu в Twitter за последните новини във връзка с това действие и целия план за действие в областта на цифровото образование.


Изображение: © Европейски съюз, 2021 г.