Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Odborné vzdelávanie a príprava

V rámci odborného vzdelávania a prípravy sa ľudia pripravujú na prácu a rozvíjajú sa ich občianske kompetencie, aby zostali zamestnateľní a dokázali reagovať na potreby hospodárstva.

Zistite viac o odbornom vzdelávaní a príprave

Slide

Zdroje v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie je agentúrou EÚ, ktorá poskytuje podporu členským štátom s cieľom reformovať ich systémy vzdelávania, odbornej prípravy a pracovného trhu.

Online nástroje CEDEFOP

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania ponúka širokú škálu online nástrojov pre odborníkov a tvorcov politík v oblasti OVP.

Pracovné skupiny

Ďalšie informácie o práci pracovných skupín strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Aktuálne informácie o odbornom vzdelávaní a príprave

Pridajte sa ku komunite

Platforma School Education Gateway

Aktuality v oblasti OVP nájdete na online platforme pre odborníkov, výskumníkov a tvorcov politík v oblasti vzdelávania. Prehľadávať platformu School Education Gateway

EPALE – komunita pracovníkov v oblasti OVP

Interaktívna platforma pre odborníkov v oblasti vzdelávania na vytváranie kontaktov, výmenu osvedčených postupov a získavanie aktuálnych informácií o európskych politikách. Pridať sa ku komunite pracovníkov

Európske združenie učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy je sieť zameriavajúca sa na zlepšovanie učňovskej prípravy v Európe a výmenu najlepších postupov. Zistiť viac o Európskom združení učňovskej prípravy

 

Možnosti financovania z prostriedkov EÚ

  • Erasmus+ je program financovania EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

  • Akcie Jean Monnet prebiehajú v rámci programu Erasmus+ na podporu výučby, vzdelávania, výskumu a diskusie o rôznych aspektoch Európskej únie.

Zamestnanie a dobrovoľníctvo

Pozrite si praktické informácie a príležitosti v oblasti zamestnania vrátane dobrovoľníctva a stáží.