Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Odborné vzdelávanie a príprava

V rámci odborného vzdelávania a prípravy sa ľudia pripravujú na prácu a rozvíjajú sa ich občianske kompetencie, aby zostali zamestnateľní a dokázali reagovať na potreby hospodárstva.

Pracovné skupiny

Ďalšie informácie o práci pracovných skupín strategického rámca európskeho vzdelávacieho priestoru v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Aktuálne informácie o odbornom vzdelávaní a príprave

Pridajte sa ku komunite

Platforma School Education Gateway

Aktuality v oblasti OVP nájdete na online platforme pre odborníkov, výskumníkov a tvorcov politík v oblasti vzdelávania. Prehľadávať platformu School Education Gateway

EPALE – komunita pracovníkov v oblasti OVP

Interaktívna platforma pre odborníkov v oblasti vzdelávania na vytváranie kontaktov, výmenu osvedčených postupov a získavanie aktuálnych informácií o európskych politikách. Pridať sa ku komunite pracovníkov

Európske združenie učňovskej prípravy

Európske združenie učňovskej prípravy je sieť zameriavajúca sa na zlepšovanie učňovskej prípravy v Európe a výmenu najlepších postupov. Zistiť viac o Európskom združení učňovskej prípravy