Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Odborné vzdělávání a příprava

Odborné vzdělávání a příprava připravují lidi na jejich profesní působení a rozvíjejí dovednosti občanů, aby zůstali zaměstnaní a reagovali na potřeby ekonomiky.

Informace o počátečním odborném vzdělávání a přípravě

Slide

Zdroje k tématu programů odborného vzdělávání a přípravy

Evropská nadace odborného vzdělávání

Evropská nadace odborného vzdělávání je agentura EU, která podporuje členské státy v jejich reformách systému vzdělávání a odborné přípravy a trhu práce.

Online nástrojeCEDEFOP

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání nabízí širokou škálu online nástrojů pro odborníky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a tvůrce politik.

Pracovní skupiny

Podrobnosti o činnosti pracovních skupin strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání pro odborné vzdělávání a přípravu

Připojte se ke komunitě!

Portál School Education Gateway

Sledujte aktuální informace o odborném vzdělávání a přípravě na online platformě pro pedagogické pracovníky, výzkumné pracovníky a tvůrce politik Procházejte portál School Education Gateway

Komunita odborníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy EPALE

Interaktivní platforma pro odborníky v oblasti vzdělávání, na které mohou navazovat kontakty a vyměňovat si osvědčené postupy a získávat aktuální informace o evropských politikách Připojte se ke komunitě odborníků z praxe

Evropská aliance pro učňovskou přípravu

Evropská aliance pro učňovskou přípravu je síť, jejímž cílem je zlepšit učňovskou přípravu v Evropě a sdílet osvědčené postupy Seznamte se s aliancí pro učňovskou přípravu

 

Možnosti financování z EU

  • Erasmus+ je program EU, z něhož se financuje vzdělávání, odborná příprava, projekty pro mládež a sport v Evropě

  • Akce programu Jean Monnet probíhají v rámci programu Erasmus+. Podporují výuku, učení, výzkum a diskuse o různých aspektech Evropské unie.

Zaměstnanost a dobrovolnictví

Praktické informace a příležitosti týkající se zaměstnání, včetně dobrovolnictví a stáží