Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Odborné vzdělávání a příprava

Odborné vzdělávání a příprava připravují lidi na jejich profesní působení a rozvíjejí dovednosti občanů, aby zůstali zaměstnaní a reagovali na potřeby ekonomiky.

Informace o počátečním odborném vzdělávání a přípravě

Slide

Pracovní skupiny

Podrobnosti o činnosti pracovních skupin strategického rámce Evropského prostoru vzdělávání pro odborné vzdělávání a přípravu

Připojte se ke komunitě!

Portál School Education Gateway

Sledujte aktuální informace o odborném vzdělávání a přípravě na online platformě pro pedagogické pracovníky, výzkumné pracovníky a tvůrce politik Procházejte portál School Education Gateway

Komunita odborníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy EPALE

Interaktivní platforma pro odborníky v oblasti vzdělávání, na které mohou navazovat kontakty a vyměňovat si osvědčené postupy a získávat aktuální informace o evropských politikách Připojte se ke komunitě odborníků z praxe

Evropská aliance pro učňovskou přípravu

Evropská aliance pro učňovskou přípravu je síť, jejímž cílem je zlepšit učňovskou přípravu v Evropě a sdílet osvědčené postupy Seznamte se s aliancí pro učňovskou přípravu