Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Profesinis rengimas ir mokymas

Profesinis rengimas ir mokymas padeda žmonėms pasirengti dirbti ir ugdo piliečių įgūdžius, kad jie galėtų įsidarbinti ir atitiktų ekonomikos poreikius.

Susipažinkite su profesiniu rengimu ir mokymu

Slide

Profesinio rengimo ir mokymo ištekliai

Europos mokymo fondas

Europos mokymo fondas yra ES agentūra, padedanti valstybėms narėms pertvarkyti jų švietimo, mokymo ir darbo rinkos sistemas.

CEDEFOP internetinės priemonės

Europos profesinio mokymo plėtros centras siūlo įvairias internetines priemones profesinio rengimo ir mokymo specialistams ir politikos formuotojams.

Profesinio rengimo ir mokymo dokumentai

Susipažinkite su įvairiais politikos dokumentais, informacinėmis ataskaitomis, tyrimais, infografikais ir informacijos apie ES profesinio rengimo ir mokymo politiką suvestinėmis.

Darbo grupės

Sužinokite daugiau apie Europos švietimo erdvės strateginės programos profesinio rengimo ir mokymo darbo grupių darbą.

Prisijunkite prie bendruomenės

Platforma „School Education Gateway“

Naujausia informacija apie profesinio rengimo ir mokymo naujienas pateikiama švietimo specialistams, mokslininkams ir politikos formuotojams skirtoje internetinėje platformoje. Naršyti „School Education Gateway“

EPALE profesinio rengimo ir mokymo specialistų bendruomenė

Interaktyvi platforma, skirta švietimo specialistams užmegzti ryšius, keistis gerąja patirtimi ir sekti Europos politikos naujienas. Prisijunkite prie specialistų bendruomenės

Europos pameistrystės aljansas

Europos pameistrystės aljansas yra tinklas, kurio tikslas – gerinti pameistrystę Europoje ir dalytis geriausia patirtimi. Daugiau apie Pameistrystės aljansą

 

Galimybės gauti ES finansavimą

  • „Erasmus+“ – tai ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sritims finansuoti ir remti.

  • Pagal programą „Erasmus+“ vykdomi „Jean Monnet“ veiksmai, kuriais remiamas mokymas, mokymasis, moksliniai tyrimai ir diskusijos apie įvairius Europos Sąjungos aspektus.

Užimtumas ir savanoriška veikla

Žr. praktinę informaciją ir galimybes, susijusias su užimtumu, įskaitant savanorišką veiklą ir stažuotes.