Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Poklicno izobraževanje in usposabljanje ljudi pripravlja na delo ter razvija njihova znanja in spretnosti, da ostanejo zaposljivi in se lahko odzivajo na potrebe gospodarstva.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Slide

Viri za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Evropska fundacija za usposabljanje

Evropska fundacija za usposabljanje je agencija EU, ki podpira države članice pri reformi njihovih sistemov izobraževanja, usposabljanja in trga dela.

Spletna orodja CEDEFOP

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja ponuja širok nabor spletnih orodij za strokovnjake in snovalce politik na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Delovne skupine

Seznanite se z delom delovnih skupin strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora na področju poklicnega usposabljanja in izobraževanja.

Pridružite se skupnosti

School Education Gateway

Na spletni platformi so na voljo aktualne novice za pedagoške delavce, raziskovalce in snovalce politik. Portal School Education Gateway

Skupnost strokovnjakov za poklicno izobraževanje in usposabljanje (EPALE)

Interaktivna platforma za strokovnjake s področja izobraževanja, namenjena povezovanju in izmenjavi dobrih praks ter obveščanju o evropskih politikah. Pridružite se skupnosti strokovnjakov.

Evropska koalicija za vajeništva

Evropska koalicija za vajeništva je mreža, ki si prizadeva za boljše pogoje vajeništva v Evropi in izmenjavo najboljših praks. Več o koaliciji za vajeništva.

 

Možnosti financiranja EU

  • Erasmus+ je program financiranja EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

  • Ukrepi Jean Monnet potekajo v okviru programa Erasmus+ za podporo poučevanju, učenju, raziskavam in razpravam o različnih vidikih Evropske unije.

Zaposlitve in prostovoljstvo

Praktične informacije in priložnosti v zvezi z zaposlitvami, vključno s prostovoljstvom in pripravništvom.