Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An gairmoideachas agus an ghairmoiliúint

Ullmhaíonn an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint daoine don obair agus forbraíonn sé scileanna saoránach chun go bhfanfaidh siad infhostaithe agus chun freastal ar riachtanais an gheilleagair.

Féach leat an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint

Slide

Meithleacha

Faigh tuilleadh eolais faoi Mheithleacha Chreat Straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais maidir leis an ngairmoideachas agus an ghairmoiliúint.

Glac páirt sa phobal

Tairseach Oideachais Scoile

Coinnigh ar an eolas faoin scéala is déanaí maidir leis an ngairmoideachas agus an ghairmoiliúint ar an ardán ar líne do ghairmithe oideachais, taighdeoirí agus lucht ceaptha beartas. Féach an Tairseach Oideachais Scoile

Pobal EPALE de chleachtóirí gairmoideachais agus gairmoiliúna

Ardán idirghníomhach do ghairmithe oideachais chun líonrú a dhéanamh agus le dea-chleachtais a mhalartú agus chun coinneáil ar an eolas faoi bheartais na hEorpa. Glac páirt sa phobal cleachtóirí

An Comhaontas Eorpach do Phrintíseachtaí

Is líonra é an Comhaontas Eorpach do Phrintíseachtaí a oibríonn chun feabhas a chur ar phrintíseachtaí san Eoraip agus chun dea-chleachtais a chomhroinnt. Féach leat an Comhaontas do Phrintíseachtaí